Predlog proračuna na področju športa
vodoravna delilna črta
28.11.2005

Za šport je v predlogu proračuna predvidenih 868,1 mio tolarjev.

Za šport je v predlogu proračuna predvidenih 868,1 mio tolarjev, od tega 674,7 mio tolarjev za programe (643 mio tolarjev za redne in 31,7 mio tolarjev za posebne programe) in 193,4 mio tolarjev za investicije (19,9 mio tolarjev za program obnove objektov in opreme, za investicije 29,9 mio tolarjev in za odplačilo anuitet za investicije 143,6 mio tolarjev).

Mestni svet je leta 2003 sprejel Smernice za razvoj športa v Mestni občini Maribor do leta 2006, na podlagi katerih je razvoj športa prednostno usmerjen v vzdrževanje, načrtovanje, dokončanje in izgradnjo športnih objektov, v razvoj športa mladih in selektivno usmerjevalnega športa.

V redne programe so zajeti stroški delovanja javnih zavodov in vzdrževanja javnih športnih objektov v višini 371 mio tolarjev (s tem imajo športniki zagotovljeno brezplačno vadbo v javnih športnih objektih). 265 mio tolarjev je namenjenih za športne programe otrok in mladine (športna značka I. stopnje Zlati sonček, Naučimo se plavati, programi športnih društev, šolska tekmovanja, program Športno popoldne, Športne počitnice in Otroška športna zima), selektivno usmerjevalni šport (športne šole I., II., III., IV. in V. stopnje, šport invalidov, športna-rekreativna dejavnost nad 65 let) ter 6,8 mio tolarjev za delovanje organov Športne zveze Maribor.

Za posebne programe je namenjenih 31,7 mio tolarjev, ki so namenjeni za priznanja športnikom in športnim delavcem (prireditev Športnik leta), za športne prireditve (Šalamunov memorial v športni gimnastiki, Skerbinjekov memorial v odbojki, Mednarodni šahovski turnir, Mednarodna veslaška regata in Mednarodni plavalni miting, Toti šport, Športni vikend Maribora,…), za medmestno sodelovanje po dogovoru z ostalimi občinami in športnimi zvezami – Osijek, Pančevo, Vodnjan, Kraljevo, Panonia pokal in Mednarodne igre šolarjev), za promocijsko dejavnost (sofinanciranje državnih prvenstev, memorialnih prireditev), za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter evropska in svetovna prvenstva.

Za izgradnjo športnih objektov in odplačilo kreditov je namenjenih 165,8 mio tolarjev ter za nakup opreme 7,7 mio tolarjev .

Anuitete za odplačilo kreditov za investicije v skupni višini 143,6 mio tolarjev so namenjene za:
• zimsko kopališče Pristan v višini 38,5 mio tolarjev,
• nogometni stadion v Ljudskem vrtu 22,2 mio tolarjev,
• Ledno dvorano 22 mio tolarjev,
• Veslaški center Maribor 4,2 mio tolarjev,
• športno dvorano v Ljudskem vrtu 56,5 mio tolarjev.

Za izgradnjo urbanih športno-rekreativnih površin je namenjenih 20 mio tolarjev, predvidena pa je ureditev skate parka v obrobju centralnega mestnega parka. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov je namenjenih 19,9 mio tolarjev.

V začetku leta 2006 je načrtovana otvoritev športne dvorane v Ljudskem vrtu, Veslaškega centra na Brestrniškem jezeru – I. faza, ob koncu leta pa otvoritev Ledne dvorane – I. in II. faza.

Z izgradnjo navedenih športnih objektov se uspešno uresničuje program nadaljnjega razvoja javnih športnih objektov v Mariboru, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor februarja 2000. Iz navedenega programa se bodo nadaljevale tudi programske naloge v zvezi s kopališčem Mariborski otok (priprava investicijskega programa) in adaptacija 25 m pokritega bazena v kopališču Pristan, pod pogojem, da bodo na osnovi prijave na javni razpis dodeljena sredstva s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.


vodoravna delilna črta