Študentom podeljenih 23 štipendij iz Štipendijskega sklada Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
6.12.2005

Mestna občina Maribor že četrto leto podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

Mestna občina Maribor že četrto leto podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

V začetku julija je bil objavljen javni razpis za podelitev celoletnih štipendij nadarjenih dijakov in študentov za šolsko oz. študijsko leto 2005/2006. V tem študijskem letu bodo že drugič podeljene tudi štipendije za podiplomski magistrski študij. Na razpis so se lahko prijavili prosilci s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor, ki pri svojem delu dosegajo visoke ocene in so vsestransko dejavni.

V štipendijskem skladu mestne občine Maribor bo študentom podeljenih 23 štipendij; od tega 15 študentom za študij v Sloveniji, 3 študentom za študij v tujini in 5 študentom za podiplomski magistrski študij. Za študenta, ki študira v Sloveniji, znaša štipendija 38.901,00 tolarjev mesečno, oziroma 466.812,00 tolarjev letno, za študenta, ki študira v tujini, in podiplomskega študenta, pa 49.961,00 tolarjev mesečno, oziroma 599.532,00 tolarjev letno.

Za šolsko oz. študijsko leto 2005/2006 se je na javni razpis za podelitev štipendij prijavilo 55 dijakov in 74 študentov. Štipendije so bile glede na razpoložljiva finančna sredstva odobrene 22 dijakom in 23 študentom. Skupaj je podeljenih 45 štipendij.

Vse, ki želijo prispevati sredstva v štipendijski sklad Mestne občine Maribor prosimo, da prispevajo sredstva na transakcijski račun mestne občine Maribor – TR - 01270-010000-8403, sklic 00 730000-0501-342000.


vodoravna delilna črta