Rezultati junijskega razpisa za poslovne prostore
vodoravna delilna črta
28.7.2005

Oddanih je bilo sedem poslovnih prostorov.

Zaključen je javni poziv k dajanju ponudb za najem poslovnih prostorov, ki je bil objavljen konec maja letošnjega leta. Razpisanih je bilo 19 poslovnih prostorov in oddanih sedem. Največ zanimanja je bilo za prazne poslovne prostore v ožjem delu starega mestnega jedra (Glavni trg, Jurčičeva ulica in Vetrinjska ulica), zato je bila za omenjene prostore razpisana in izvedena javna dražba. Z dražbo so bili oddani trije poslovni prostori. Dva poslovna prostora sta bila oddana takoj po razpisu, saj je prispela za vsak posamezni poslovni prostor samo po ena popolna vloga. Z neposredno oddajo, ki jo odlok omogoča v času dveh mesecev po opravljenem neuspelem razpisu na podlagi vloge, sta bila oddana dva poslovna prostora.

Za nekatere razpisane poslovne prostore še ni bilo izraženega interesa. Neoddani so ostali poslovni prostori: Framska ulica 9 (59 m2, kletni), Glavni trg 17b (159,02 m2, klet II), Gosposka ulica 9 (33,31 m2, dvoriščni), Koroška cesta 8 (145,17 m2, ulični), Koroška cesta 63 (200,70 m2, ulični), Partizanska cesta 12 (704 m2, klet), Sokolska ulica 44, lokala št. 2 in 2a (oba 14,20 m2, kletna pasaža), Sokolska ulica 44 (33,68 m2, kletna pasaža), Strossmayerjeva 13 (108,10 m2, mansarda), Ulica Staneta Severja 7 (81,96 m2, ulični).

Neoddani poslovni prostori so lahko oddani z neposredno oddajo v roku dveh mesecev po neuspeli javni ponudbi. V primeru, da neposredna oddaja ne uspe, je pripravljen nov razpis. V primeru, da je bil poslovni prostor dvakrat razpisan neuspešno, odlok omogoča neposredno oddajo in znižanje najemnine do višine neprofitne najemnine za določen čas do 5 let. Mestna občina Maribor lahko lokale da v najem tudi brezplačno za invalidske in humanitarne organizacije s priznanim statusom, da delujejo v javnem interesu ter za javne kulturne in izobraževalne zavode.

Mestna občina Maribor trenutno gospodari s 397 poslovnimi prostori. Povprečna najemnina za poslovni prostor, ki je v lasti mestne občine Maribor, je v centru mesta 1.535 SIT/m2. Izven centra so najemnine manjše in se gibljejo v povprečju okoli 701 SIT/m2. Najpogostejše dejavnosti, ki se v poslovnih prostorih odvijajo, so trgovina, pisarniška dejavnost ter obrtne in društvene dejavnosti.

V letošnjem letu je predvidena obnova poslovnih prostorov na Koroški cesti 21, Pobreški cesti 6 ter zamenjava oken in peči v poslovnem prostoru v Valvasorjevi ulici 94.

Naslednja javna ponudba za oddajo poslovnih prostorov bo objavljena v jeseni.


vodoravna delilna črta