V Mestni občini Maribor pozitivni trendi zaposlova
vodoravna delilna črta
21.7.2005

V februarju 2005 je bilo na območju mestne občine Maribor 59.631 zaposlenih, kar je najvišja zaposlenost v zadnjih 14 letih.

V februarju 2005 je bilo na območju mestne občine Maribor 59.631 zaposlenih, kar je najvišja zaposlenost v zadnjih 14 letih. Med vsemi zaposlenimi jih je bilo februarja 41.371 ali 70 % s stalnim bivališčem na območju mestne občine Maribor in 18.260 ali 30 % s stalnim bivališčem izven območja mestne občine Maribor. V obdobju januar 1999 – februar 2005 se je število zaposlenih povečalo za 3.477. Od tega je 2.078 zaposlenih ali 60 % s stalnim bivališčem v Mariboru, 1.399 ali 40 % pa s stalnim bivališčem izven mesta.

V maju 2005 je v Mariboru bilo 7.742 brezposelnih, kar je tudi najnižje število v zadnjih 14 letih. Če vzamemo za izhodišče januar 1999, je število brezposelnih v tem obdobju nižje za 3.435. Med vsemi brezposelnimi je 3.490 ali 45 % moških in 4.252 ali 55 % žensk.

Stopnja brezposelnosti je maja 2005 znašala 15,7 %. Tudi ta je najnižja v zadnjih letih. V primerjavi z januarjem 1999 je stopnja brezposelnosti nižja za skoraj 8 % točk.

V mestni občini Maribor so torej na področju zaposlovanja in brezposelnosti še naprej pozitivni trendi. A ker je stopnja brezposelnosti še vedno višja kot na nivoju države, bo potrebno tudi v prihodnje tako z ukrepi lokalne skupnosti, kot z ukrepi države, spodbujati razvoj.

Mestna občina Maribor zato med drugim zagotavlja sredstva za spodbujanje samozaposlovanja - sofinanciranje stroškov samozaposlitve, subvencioniranje realne obrestne mere kreditov za mala in srednja podjetja ter sofinanciranje projektov s področja gospodarstva. V letu 2005 bo Mestna občina Maribor skupaj z Zavodom za zaposlovanje začela tudi s sofinanciranjem zaposlitve brezposelnih oseb z visoko izobrazbo, ki še niso bile zaposlene, v višini 55 % upravičenih stroškov (stroški bruto plače za dveletno obdobje). Mestna občina Maribor sodeluje tudi v regionalnih projektih Sklada dela in Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov. Pridobljena so tudi evropska sredstva za komunalno opremljanje poslovne cone Tezno – cesta na Ledino, kar bo še dodatno povečalo možnosti gospodarskega razvoja v coni in na širšem območju.


vodoravna delilna črta