Obisk iz prijateljskega mesta Greenwich
vodoravna delilna črta
26.3.2004

Sprejem delegacije v mestni hiši.

V petek, 26. marca 2004, bo župan Mestne občine Maribor Boris Sovič v mestni hiši Rotovž ob 16.30 uri sprejel šestnajstčlansko delegacijo iz pobratenega mesta Greenwich, ki se bo ob koncu tedna mudila na obisku v Mariboru. Delegacijo vodita vodja mestnega sveta Greenwicha Chris Roberts ter svetnik Brian O'Sullivan, podžupan Greenwicha.

Mesti Greenwich in Maribor sta medsebojni sporazum o sodelovanju in prijateljstvu sklenili 1967. leta. V 37 letih sodelovanja so se med mestoma spletle mnoge prijateljske vezi. Mesti sodelujeta na področju izobraževanja, kulture, turizma, zdravstva ter na športnem področju. Maribor je nazadnje obiskal župan svetnik Terry Malone maja 2002.


vodoravna delilna črta