Europan 7
vodoravna delilna črta
29.1.2004

Naslednji teden bodo v Mariboru predstavljeni projekti mladih arhitektov.

Slovenija se je pred dvema letoma vključila v evropski projekt imenovan Europan, ki poteka od leta 1988, njegov cilj pa je dvig kvalitete stanovanjske arhitekture v državah Evrope. Europan je evropska federacija nacionalnih organizacij, ki skupaj s številnimi evropskimi mesti organizira in vodi natečaje za inovativno urbanistično oblikovanje in izgradnjo sodobne stanovanjske arhitekture ter spremlja njihove realizacije.

Europan Slovenija je z mestoma Izola in Maribor februarja lani razpisal urbanistično arhitekturni natečaj Europan 7 pod naslovom Predmestni izziv; urbana intenziteta, stanovanjska raznolikost. V mesecu februarju, ob začetku natečaja, sta bili slovenski lokaciji predstavljeni na promocijskem dogodku v Cordobi, kjer se je zbralo 3000 arhitektov. Natečajniki, ki so lahko zadeve urejali preko spletnih strani, so imeli organiziran ogled lokacij. Na natečaj se je prijavilo 97 skupin, oddanih je bilo 65 projektov, od tega 15 za Maribor. V septembru je bilo za drugi krog izbrano 12 projektov, ki so bili predstavljeni tudi znanstvenemu odboru v Gradcu. Drugi krog je bil zaključen decembra z razglasitvijo zmagovalnih projektov.

Maribor je za natečajno območje določil lokacijo na Studencih ob nastajajoči zahodni obvoznici, ki je označeno kot St6-S18. To je nepozidana površina velikosti 4,3 ha med Dravograjsko ulico in Engelsovo cesto ter med Ulico I. internacionale, v bližini rekreacijskih krajinskih območij Pekrske gorce in Pohorja, relativno blizu mestnemu središču, z dobrimi avtobusnimi povezavami. Predstavlja prostor, preko katerega se nova mestna obvoznica izteče v umirjeno stanovanjsko sosesko. Na severnem delu so predvidene enodružinske zazidave, na južnem pa nakupovalno in sakralno središče. Zahtevan je program z 250 neprofitnimi najemnimi stanovanji z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori, programi in lokalnimi servisi.

Prvo nagrado je dobila skupina iz Pariza. Njihov projekt, imenovan Predmestno otočje, odlikuje raznovrstnost urbanih prostorov in stanovanjskih tipologij, ki sledijo sodobnemu življenjskemu slogu. Lokacijo opredeljuje da del kot nov centralni del mesta, v katerem so predvidene tako lastniške urbane hiše kot raznovrstna stanovanja v stolpičih. Drugi projekt, odkup, se imenuje Šivanje, je radikalno različen od prvega, temelji pa na postopnem prehodu od goste mestne zazidave proti redkejši vse do praznega prostora krajine. Projekt odlikujejo fleksibilne stanovanjske enote z lastnim vhodom in vrtom.

Nagrajeni projekti, kakor tudi vsi ostali prispeli natečajni projekti, bodo razstavljeni od 5. februarja 2004 dalje v prostorih razstavišča Zavoda za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7. Na otvoritvi razstave bodo prisotni tudi avtorji prvonagrajenega projekta.

V tem času v sodelovanju s stanovanjskim skladom potekajo tudi razgovori o pripravi dokumentacije za realizacijo natečajnih projektov v naslednjih letih.


vodoravna delilna črta