Blato iz centralne čistilne naprave se že redno od
vodoravna delilna črta
30.9.2005

Mestna občina Maribor je skupaj s podjetjem Snaga pričela v mesecu juliju 2005 izvajati projekt rednega odstranjevanja blata iz centralne čistilne naprave Maribor.

Mestna občina Maribor je skupaj s podjetjem Snaga pričela v mesecu juliju 2005 izvajati projekt rednega odstranjevanja blata iz centralne čistilne naprave Maribor. Odvoz blata izvaja na javnem razpisu izbrano podjetje Saubermacher. Trenutno se že sproti odvaža vsa dnevna proizvodnja blata

Blato, ki se je doslej skladiščilo ob centralni čistilni napravi (skupaj se ga je v dveh letih obratovanja nabralo okoli 12.000 ton), bo odstranjeno v za to primernejših mesecih, ko zunanje temperature padejo pod 10 ºC. O dinamiki in tehnologiji odstranjevanja obstoječega blata bo obveščena mestna četrt in okoliški prebivalci. Skupaj bo določena najprimernejša dinamika odstranjevanja.

S tem projektom – odstranjevanje blata – je Mestna občina Maribor izpolnila vse svoje obveze iz koncesijske pogodbe za centralno čistilno napravo. Tudi koncesionar jih uspešno izpolnjuje. Naprava deluje v polni tehnološko-tehnični kapaciteti že vse od februarja leta 2004. Rezultati učinkov čiščenja so izredno visoki in s tem je omogočena maksimalna možnost redukcije plačevanja državne takse.

Z izpolnjevanjem tehnoloških obvez obeh partnerjev v koncesijski pogodbi, je cilj, ki je bil zastavljen v 90. letih, tudi uspešno dosežen.


vodoravna delilna črta