Drugače na pot!
vodoravna delilna črta
8.9.2005

Že šesto leto zapored v mestni občini Maribor organizirane aktivnosti ob evropskem tednu mobilnosti.

Mestna občina Maribor že šesto leto zapored organizira Dan brez avtomobila in že četrto leto Evropski teden mobilnosti, ki bo med 16. in 22. septembrom 2005. Aktivnosti bodo zajemale različna področja informiranja in osveščanja javnosti.

Letos se na občane in občanke, podjetja in šolarje ter vse udeležence v prometu obračamo z naslovom Drugače na pot!, saj lahko za vsakodnevne poti uporabimo tudi druge oblike transporta ali pa pešačimo. Pri pripravi letošnjega evropskega tedna mobilnosti strokovne službe in zavodi Mestne občine Maribor sodelujejo s predstavniki Policijske uprave Maribor, Certusa Maribor, Holdinga Slovenskih železnic, Mariborske kolesarske mreže, Zveze prijateljev mladine Maribor, MOPA d.o.o.

V evropskem tednu mobilnosti bodo v peš coni postavljeni transparenti z različnimi izobraževalnimi vsebinami (Lepo te je srečati v mestu brez avtomobila, Privošči si sprehod, Prisluhni pticam, Drugače na pot, Avto ni vse, premakni se!...). Na vstopnem mestu v Grajski ulici bo v uporabo predan konfin, na Trgu svobode bodo postavljena stojala za kolesa, Focheva ulica pa bo na novo urejena s hitrostnimi ovirami in kolesarskimi stezami. Na križišču Koroška cesta - Stari most bo za 14 dni urejen krožni promet, s čimer se bo preverjala možnost drugačne ureditve prometa v tem delu mesta. Urejeno bo novo mesto pred Informacijsko pisarno v Grajski ulici 7, kjer si bo mogoče izposoditi mestno kolo, v uporabo pa bodo predana tri nova mestna kolesa.

Ob evropskem tednu mobilnosti bodo vsa obvestila in program objavljena tudi na spletnih straneh www.maribor.si. Občane in občanke vabimo k sodelovanju pri anketi, ki bo objavljena na spletnih straneh, svoja mnenja in predloge pa lahko pošljejo po elektronskem naslovu etm@maribor.si.


vodoravna delilna črta