Za varno sodelovanje otrok v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
31.8.2005

Aktivnosti Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu pred začetkom novega šolskega leta.

Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor že vrsto let posveča posebno pozornost varnosti na šolskih poteh. Zelo pomembna je skrb za tiste učence, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo vseh nevarnosti, ne smemo pa tudi ne pozabiti na ostale učence, ki se po dolgih in brezskrbnih počitnicah vračajo v šolske klopi.

Za učence prvih razredov osnovnih šol bo zagotovljeno zadostno število rumenih rutic. Izdelan in vsem osnovnim šolam posredovan je program preventivnih akcij, ki se bodo izvajale v osnovnih šolah v šolskem letu 2005/2006. Na šolah bodo v sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu ter policijo pregledani in po potrebi posodobljeni načrti varnih poti. Na šolskih poteh, kjer ni mogoče zagotoviti varnosti otrok in bodo opredeljene kot nevarne relacije, bo zagotovljen organiziran prevoz otrok.

Prve dni pouka bodo otroke na šolskih poteh spremljali delavci policije, mestni redarji in mestni pazniki. Da bi voznike in druge udeležence v prometu opozorili, da se šolarji vračajo na šolske poti, bodo razobešeni plakati ŠOLSKA POT in razdeljeni opozorilni letaki. Predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mestne redarske službe in delavci Policije bodo sodelovali na roditeljskih sestankih staršev prvošolcev.

Za dodatno opozarjanje voznikov na nevarnejša mesta, kjer učenci v večjem številu hodijo v šolo, bodo stale dodatne opozorilne table ŠOLSKA POT. Vseh 52 opozorilnih tabel bo na dogovorjenih lokacijah stalo prvi mesec pouka. Na dodatno previdnost bodo vozniki opozorjeni tudi s transparenti ŠOLSKA POT, ki bodo izobešeni na 11. različnih lokacijah (Titova cesta - pri Europarku, Šentiljska c., Koroška cesta, križišče Moša Pijade – Gorkega, Obrežna ulica - na obeh straneh nadvoza, Tržaška cesta - pri Mercator centru, Kamnica, Limbuška cesta v Laznici, Dupleški cesti v Brezju, Cesta Maribor – Ruperče na ograji Malečniškega mostu) prava dva meseca pouka.

Od konca avgusta in v septembru bo v območju šol in vrtcev postavljena preventivna radarska tabla, ki bo voznike dodatno opozarjala na previdno in strpno vožnjo.

Varna šolska pot je eden izmed pogojev za varno in uspešno odvijanje pouka. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo v sodelovanju z lokalno skupnostjo, s šolami, strokovnimi organi in organizacijami ter prostovoljci tudi tokrat poskrbel za varno sodelovanje otrok v prometu.


vodoravna delilna črta