Vedno večje investicije v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
28.7.2005

Obseg letošnjih že zaključenih investicij in investicij v teku znaša 60 mlrd tolarjev.

V Mestni občini Maribor se povečuje obseg investicij. Vedno intenzivnejša investicijska dejavnost je povezana s pomembnimi razvojnimi premiki v mariborskem gospodarstvu ter javni infrastrukturi. Obseg v letošnjem letu že zaključenih večjih investicij in investicij v teku znaša 60 mlrd tolarjev.

V zadnjem obdobju so se povečale investicije v mariborski industriji, povezane zlasti s tehnološkimi posodobitvami in širitvami proizvodnje. Med večjimi so v TVT Nova na Studencih, v Starkomu na Teznu in v Mariborski livarni v Melju. Močno spodbudo pri uveljavljanju novih tehnologij pomeni gradnja novega objekta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Centra informacijskih tehnologij NKBM na Teznu. Večje gospodarske investicije so še poslovno trgovski center Bauhaus v Bohovi, centralna pekarna na Teznu, poslovno trgovski center Jager v Melju, industrijsko podjetje Palfinger na območju nekdanje Metalne, trgovsko storitveno prevozniško podjetje Ploj na istem območju, skladiščni prostori podjetja F.A. Maik na Teznu, poslovno-trgovski objekt v mestnem središču ob nekdanjem zadružnem domu ter nov objekt Štajerskega avtodoma na Taboru.

Intenzivno se razvija družbena infrastruktura. Na območju Splošne bolnišnice Maribor sta v sklepni fazi gradnja oddelka za otolaringologijo in oddelka za psihiatrijo, na Lentu ob Pristanu je praktično zaključena gradnja študentskih domov, obnavlja se Pokrajinski muzej v mestnem središču, v teku so pripravljalna dela za lutkovno gledališče v Minoritih, gradi se nova soproizvodnja toplote in elektrike Toplotne oskrbe Maribor na Taboru, večnamenska dvorana v Ljudskem vrtu, v teku je izgradnja veslaškega centra v Bresternici in večnamenske športne dvorane v Radvanju. Začenja se gradnja bowling centra na Teznu in obnova Ledne dvorane na Taboru, zaključena pa je že teniška dvorana Železničarskega teniškega kluba na Taboru.

Intenzivna je stanovanjska gradnja. Nastajajo nove soseske, kot na primer pri Pekrski gorci, na Teznu, v Limbušu, Radvanju in ob Pristanu. V pripravi je obsežna stanovanjska gradnja na Poljanah, Studencih, na Teznu in drugod.

Na področju cestne infrastrukture je že zaključena delna obnova odseka hitre ceste med Pesnico in Meljem, v gradnji je nov mariborski most med Zrkovci in Malečnikom v okviru gradnje avtoceste, gradi se cesta skozi Limbuš in pripravlja izgradnja zadnjega odseka Erjavčeve ceste ter preplastitev dela Ptujske ceste.

Največji investitor v mestu je gospodarstvo. V teku so investicije v višini več kot 18 mlrd tolarjev, od tega v industriji 5,8 mlrd tolarjev, bančništvu 2,4 mlrd tolarjev in trgovini 7,8 mlrd tolarjev. V pripravi so investicije za več kot 40 mlrd tolarjev.

Investicije v ceste trenutno znašajo 7,5 mlrd tolarjev, v pripravi pa so še investicije v vrednosti 57 mlrd tolarjev. Večje investicije v zdravstvo znašajo 7,9 mlrd tolarjev, v univerzo 6 mlrd tolarjev, stanovanjsko gradnjo več kot 5,4 mlrd tolarjev, šport 2,9 mlrd tolarjev in v kulturo 1,9 mlrd tolarjev. V pripravi so še investicije v višini 3,5 mlrd tolarjev na področju


vodoravna delilna črta