Odprje fontane v Mestnem parku ter sprehajalne pot
vodoravna delilna črta
20.7.2005

Ponovno vodomet na fontani v Mestnem parku.

Danes so s krajšo slovesnostjo pred fontano z bronasto skulpturo v obliki gobic v Mestnem parku simbolično odprte tudi tri prenovljene sprehajalne poti: na Piramido, na Kalvarijo ter na Pekrsko gorco.

Obnova fontane v Mestnem parku je bila pričeta lani novembra. Pri obnovi je poleg Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije sodeloval tudi njen avtor, akademski kipar Vojko Štuhec. Obnova fontane je potekala na prostem. Kot je bilo predvideno v prvotnem načrtu, je bazen obložen s kamnitimi ploščami (Pohorski granit). Instalacija je preurejena tako, da se prečiščena voda iz bazena vrača v vodomet, podstavek skulpture pa je nekoliko razširjen, s čimer je bil pridobljen prostor za namestitev talnih svetilk, ki skozi vodo rahlo osvetljujejo skulpturo. Ocenjena vrednost obnove je blizu 7 mio tolarjev.

Z obnovitvenimi deli na sprehajalni poti na Piramido je bilo pričeto letos spomladi. Obnovljena pot, dolga 970 m, je peskana in široka 2,5 do 3 m. Zaradi strmega terena je odvodnjavanje urejeno z lesenimi dražniki. Ob poti so postavljeni koški za odpadke in klopi. Razsvetljava poti (31 lučk, ki so tlakovane z mačjimi glavami) na Piramido je ekološko usklajena z Zavodom za varstvo narave. Informacijska tabla je na robu Mestnega parka in križišča s Tomšičevim drevoredom. Na vrhu je obnovljena kapelica, ki je osvetljena s stremi lučkami. Ocenjena vrednost obnove sprehajalne poti je preko 20 mio tolarjev.

Lani je bila urejena tudi pot na Pekrsko gorco. Izvedba je približno enaka kot pot na Piramido. Je brez razsvetljave zaradi varovanja narave. Obnova je bila vredna skoraj 7 mio tolarjev. Zaključuje se tudi obnova stopnic na Kalvarijo.


vodoravna delilna črta