V Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznos
vodoravna delilna črta
14.7.2005

Mestna občina Maribor predlaga, da se v predlogu zakona obravnava tudi zelo nujen projekt drugega tira železniške proge Maribor – Šentilj.

V Državnem zboru je v obravnavi Zakon o poroštvu republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe v letu 2005 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi EU in za pokrivanje stroškov obresti iz naslova kredita, ki ga je Agencija za železniški promet najela za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje železniške infrastrukture v letu 2003 in 2004 (ZPOJAZPEU). Z njim daje Republika Slovenija poroštvo za obveznosti Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije v višini skoraj 8 mlrd tolarjev za projekte javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Navedeni so zelo pomembni projekti, med katerimi pa ni drugega tira železniške proge Maribor Šentilj, niti v smislu priprave projekta, niti v smislu njegove izvedbe.

Mestna občina Maribor predlaga, da se enakovredno obravnava tudi zelo nujen projekt drugega tira železniške proge Maribor – Šentilj.


vodoravna delilna črta