Gradnjo odseka avtoceste Ptujska cesta - Pesnica b
vodoravna delilna črta
14.7.2005

V Mestni občini Maribor menimo, da bi investitor avtoceste DARS moral speljati potrebne postopke za nadaljevanje izgradnje odsekov med Malečnikom in Dragučovo ter med Ptujsko cesto in Dravo že v letu 2006 in letu 2007.

Izgradnja odseka avtoceste Ptujska cesta - Pesnica že poteka na odseku mostu preko Drave in v območju med železnico in krožiščem v Pesnici, v postopku pa je razpis za izbiro izvajalca za odsek v območju odcepa v Dragučovi (avtocestni krak proti Prekmurju) in za Novo Zrkovsko cesto. Dela izgradnje mostu zaenkrat potekajo po predvidenem terminskem planu in bodo končana za prvo polovico mostu do konca leta 2006. Dokončana polovica mostu bo omogočila nadaljevanje gradnje avtoceste na odseku med Malečnikom in razcepom v Dragučovi, saj bo zemljino iz izkopov mogoče preko mostu voziti na odsek južno od Drave.

V Mestni občini Maribor menimo, da bi investitor avtoceste DARS moral speljati potrebne postopke za nadaljevanje izgradnje odsekov med Malečnikom in Dragučovo ter med Ptujsko cesto in Dravo že v letu 2006 in letu 2007. Če bi gradnja potekala sukcesivno v skladu s tehnološkim planom izgradnje, bi bilo mogoče dokončati celoten odsek še neizgrajene avtoceste med priključkom na Ptujsko cesto in krožiščem Pesnica v času dokončanja prekmurskega kraka.

Če bo odsek avtoceste med Pesnico in Madžarsko dokončan pred odsekom Ptujska cesta - Pesnica, bi bilo potrebno tranzitni promet iz smeri Madžarske voditi na krožišče v Pesnici in potem po hitri cesti skozi Maribor (Melje). Pri takšnem vodenju prometa pa prometni strokovnjaki napovedujejo zastoje v krožišču v Pesnici, na odseku dvopasovne hitre ceste v Melju ter nove obremenitve Ptujske ceste. Zato je nujno, da investitor prilagodi dokončanje gradnje avtoceste mimo Maribora dokončanju avtocestnega kraka proti Madžarski.

Dokončanje gradnje etape avtoceste Ptujska cesta - Pesnica v letu 2008 bi bilo potrebno tudi zaradi nemogočih razmer na Ptujski cesti, kjer predvsem tranzitni tovorni promet povzroča prekomerno obremenjevanje stanovalcev s hrupom in vibracijami v stanovanjskih hišah tik ob cesti. To velja tudi za območje Košakov. Pospeševanje gradnje avtoceste mimo Maribora bi bilo upravičeno tudi zaradi tega, ker je bila gradnja tega odseka neupravičeno ustavljena za 4 leta v letu 2000 in dinamika gradnje ni sledila planu sprejetem v predzadnji različici nacionalnega programa izgradnje AC.

Da je možno najti vire za financiranje pospešene izgradnje avtoceste mimo Maribora, je vidno iz predlaganega zakona o poroštvu države za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za izgradnjo pomurskega kraka avtoceste. Zato predlagamo, da investitor etape avtoceste Ptujska cesta - Pesnica zagotovi finančna sredstva in ostale investicijske aktivnosti za dokončanje izgradnje te etape v letu 2008, enako kot je planirano dokončanje ostalih etap avtoceste do Madžarske. V tem smislu je potrebno dopolniti Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VII (ZPDSA7).


vodoravna delilna črta