Odprti telefon
vodoravna delilna črta
17.9.2003

Na klice občanov bo tokrat odgovarjal Andrej Krapše, predstojnik oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori.

V sredo, 17. septembra 2003, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjal predstojnik oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem Andrej Krapše. Dosegljiv bo na telefonski številki 02 2201 405 med 15. 00 in 16.00 uro.

Delovno področje Oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem :

· opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori ter zgradbami, ki so v lasti mestne občine,

· izvaja naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih prostorov, ki so v lasti občine,

· izvaja naloge najema, zakupa, nakupa poslovnih prostorov za potrebe delovanja organov občine,

· opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z zgradbami s področja uprave,

· skrbi za vzdrževanje in gradnjo objektov s področja uprave, vzdržuje in oddaja počitniške objekte,

· vodi zbirne evidence občinskih nepremičnin,

· vodi register stanovanjskih enot in upravnikov stanovanjskih enot za območje mestne občine, izdaja soglasja za opravljanje dejavnosti v stanovanjskih enotah in izvaja izvršbe s področja stanovanjskih zadev,

· izdaja soglasja za opravljanje dovoljene dejavnosti v posameznem prostoru stanovanjske enote,

· izvaja upravne izvršbe s področja stanovanjskih zadev,

· skrbi za nabavo in vzdrževanje osnovnih in potrošnih sredstev za potrebe organov, zavodov in strokovnih služb mestne uprave in Službe mestnega sveta


vodoravna delilna črta