Varna pot v šolo
vodoravna delilna črta
1.9.2003

Opozorilni letaki, plakati in knjižice, rumene rutice in kresničke so že razdeljeni na osnovne šole. Skupne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policije.

Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor že vrsto let posveča posebno pozornost varnosti na šolskih poteh. Priprave na varen začetek šolskega leta so se začele že v mesecu juniju.

Vsem osnovnim šolam so bili razdeljeni opozorilni letaki in plakati Šolska pot ter okoli 2000 knjižic Prvi koraki v svetu prometa. Knjižica je namenjena staršem in je v pomoč pri prometni vzgoji otrok, ki bodo jeseni prvič prestopili šolski prag. Za vse učence prvih razredov osnovnih šol je v sodelovanju z Zavarovalnico Maribor zagotovljeno zadostno število rumenih rutic. Svet za varnost in preventivo je za vse prvošolce zagotovil kresničke, ki jih bodo ob pomoči delavcev Policije razdeljene na vseh osnovnih šolah. Izdelan in vsem osnovnim šolam posredovan je program preventivnih akcij, ki se bodo izvajale v osnovnih šolah v šolskem letu 2003/2004. Na šolah so bili pregledani in po potrebi posodobljeni načrti varnih poti, na nevarnih relacijah pa je zagotovljen prevoz otrok z avtobusi.

Izvajalska podjetja zaključujejo obnavljanje talne signalizacije v okolici šol in vrtcev. Predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in delavci Policije bodo sodelovali na roditeljskih sestankih staršev prvošolcev. Osnovne šole bodo prve dni na kritičnih mestih pomagale s šolsko prometno službo, v to pa se bodo vključili tudi delavci policije in mestne redarske službe. V mesecu septembru bodo pri vseh osnovnih šolah pomagali tudi mestni pazniki.

Za dodatno opozarjanje voznikov na nevarnejša mesta, kjer učenci v večjem številu hodijo v šolo, bodo stale dodatne opozorilne table, ki bodo označevale šolske poti. Vseh 52 opozorilnih tabel bo na dogovorjenih lokacijah stalo prvi mesec šolskega pouka. Na dodatno previdnost bodo voznike opozarjali tudi transparenti z napisom šolska pot, ki bodo izobešeni na 11 različnih lokacijah (Titova cesta - pri Europarku, Šentiljska c., Koroška cesta, križišče Moša Pijade – Gorkega, Obrežna ulica - na obeh straneh nadvoza, Tržaška cesta - pri Mercator centru, Kamnica, Limbuška cesta v Laznici, Dupleški cesti v Brezju, Cesta Maribor – Ruperče na ograji Malečniškega mostu) prav tako prvi mesec šolskega pouka.


vodoravna delilna črta