Odprti telefon
vodoravna delilna črta
17.6.2003

Na odprti telefon bo odgovarjal direktor Zavoda za prostorsko načrtovanje.

V sredo, 18. junija 2003, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjal direktor Zavoda za prostorsko načrtovanje Ljubomir Mišič. Dosegljiv bo na telefonski številki 02 2201 492 med 15. 00 in 16.00 uro.

Delovno področje Zavoda za prostorsko načrtovanje:

· opravlja strokovne naloge pri pripravi in spremljanju prostorskih sestavin planov in prostorskih izvedbenih aktov, · pridobiva soglasja organov, organizacij in skupnosti k prostorskim izvedbenim aktom, · ugotavlja skladnost prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov, · pripravlja lokacijsko dokumentacijo, · zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor, · daje prostorske informacije, · usklajuje rabo prostora z mejnimi občinami in republiko, · pripravlja strokovne podlage in organizira izvedbe posameznih prostorskih projektov, · opravlja strokovne in upravne naloge v zvezi s posegom v prostor.


vodoravna delilna črta