Odprto prenovljeno prečrpališče v Melju
vodoravna delilna črta
9.12.2004

Izvajalec projekta je podjetje Nigrad, sredstva za prenovo pridobljena iz Evropske unije.

Zaključen je projekt izgradnje kolektorja od tovarne Svila do centralne čistilne naprave v Dogošah v dolžini 7,7 km, razbremenilnega bazena v Melju in rekonstrukcija prečrpališča Melje. Prvi del, to je kolektor, je že bil uspešno predan namenu v letu 2002. 22. oktobra 2004 je bil uspešno izveden tehnični pregled razbremenjevalnega bazena v prečrpališču Melje. Projekt, za katerega so bila pridobljena sredstva Evropske unije v višini 5,5 mio eurov, okoli 220 mio tolarjev pa je prispevala mestna občina Maribor, je bil v celoti zaključen v mesecu novembru. Z dokončanjem kolektorja, razbremenilnega bazena in prečrpališča v Melju je zaključen projekt zbiranja in odvajanja odpadnih voda tako z levega kot z desnega brega Maribora.

Oba projekta, centralna čistilna naprava in kolektor z razbremenilnim bazenom, sta mejni točki kanalizacijskega sistema Maribora, ki ga v celoti povezujeta. V prihodnosti je predvideno dokončanje manjkajoče kanalizacijske mreže in računalniška povezava med že zgrajenimi objekti in centralne čistilne naprave v smislu regulacije in optimalizacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V novembru se je izteklo tudi obdobje poskusnega obratovanja centralne čistilne naprave, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Rezultati delovanja centralne čistilne naprave so dobri in pričakuje se, da bo naprava v obdobju rednega obratovanja izpolnjevala okoljske zahteve in pogodbena določila, zapisana v koncesijski pogodbi.


vodoravna delilna črta