Informacija o vračanju vlaganj v javno telekomunik
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je na podlagi javnega poziva za pričetek vlaganj zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, objavljenega 6. 2. 2004, v Uradnem listu RS št. 11/2004, ki ga je objavila Komisija za opravljanje strokovnih in tehničnih nalog na podlagi Zakona o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO, Ur. l. RS št. 83/03), dne 3. 6. 2004, na Državno pravobranilstvo RS, oddelek v Mariboru, vložila 39 zahtevkov za vračilo vlaganj.
V skladu z Zakonom o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, so upravičenci do vračila vlaganj fizične osebe, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet, do vključno 6. 4. 1998.
Mestna občina Maribor nastopa kot upravičenec za vlaganje zahtevkov v tistih primerih, kadar so posamezniki združevali sredstva za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja v okviru pogodbe ali sporazuma, ki so jo sklenili z Mestno občino Maribor ali njenim pravnim prednikom. Upravičenci, ki so sklepali pogodbe ali sporazume s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet, neposredno, so morali vložiti zahtevke sami, osebno ali njihovi pravni nasledniki.
Postopek vračanja končnim upravičencem, za katere je Mestna občina Maribor vložila zahtevke, bo potekal v skladu z Odlokom o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Maribor.


vodoravna delilna črta