Nadaljevanje 8. seje mestnega sveta
vodoravna delilna črta
9.7.2003

Vabilo.

N A D A L J E V A N J E 8. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, BO V SREDO, 09. JULIJA 2003, OB 17.00 URI, V PROSTORIH IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE, BEZJAKOVA 131 z naslednjim DNEVNIM REDOM:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu za del območja C – 1 in C – 2 (multimedijski center Lent) – hitri postopek (GMS – 086)

Obravnava in potrditev predinvesticijske zasnove za izgradnjo lutkovnega gledališča v Mariboru (GMS – 068)

Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (GMS – 077)

Informacija o projektu prenove starega mestnega jedra (GMS – 080)

Pobude in vprašanja članov mestnega sveta


vodoravna delilna črta