Zapiranje lokacij zelenih kesonov
vodoravna delilna črta
13.1.2004

Do konca januarja 2004 naj bi bili zeleni kesoni odstranjeni. Namesto njih zbirna dvorišča.

Seznam lokacij kesonov ter datum, s katerim bodo ukinjene:

Zap. št. Lokacija Prostornina Instaliran vol. Datum ukinitve 1. MELJSKA CESTA 7 m3 7 m3 31.01.04

2. PRINCIPOVA – WILSONOVA UL. 2 x 7 m3 14 m3 31.01.04

3. MELJSKI DOL 7 m3 7 m3 31.01.04

4. POD VINOGRADI 7 m3 7 m3 31.01.04

5. KOŠAŠKI DOL 2 x 7 m3 14 m3 31.01.04

6. TABORSKA CESTA 7 m3 7 m3 15.01.04

7. CIRIL METODOVA –OBREŽNA UL. 2 x 7 m3 14 m3 31.01.04

8. LAVTARJEVA ULICA 7 m3 7 m3 31.01.04

9. LIMBUŠ 7 m3 - kroži 7 m3 05.01.04

10. PEKRE 7 m3 - kroži 7 m3 05.01.04

11. PREKMURSKA ULICA 2 x 7 m3 14 m3 15.01.04

12. MEDIČ; KAMNICA 7 m3 7 m3 05.01.04.

13. BRESTERNICA 7 m3 - kroži 7 m3 01.01.04

14. KS KAMNICA 7 m3 - kroži 7 m3 05.01.04

15. URBAN 7 m3 7 m3 01.01.04

16. PEKRSKA CESTA 4 x 20 m3 80 m3 31.01.04

17. STRELIŠKA ULICA 4 x 20 m3 ostali odpadki1 x 20 m3 za papir 1 x 20 m3 za les 1 x 10 m3 za belo tehniko 1 x 15 m3 pločevina 145 m3 Ostane; loč. zbiranje se razširi (ravno in emb. steklo, plastika,…) na raven ZC

18. PRISOJNA 1 x 20 m31 x 15 m3 35 m3 31.01.04

19. ENGELSOVA ULICA 4 x 20 m3 80 m3 15.01.04

V letu 2003 so bile že ukinjene naslednje lokacije: Zvezna ulica (Radvanje), Adamičeva ul. (s strani MČ Studenci je bila določena nadomestna lokacija v križišču Ciril Metodova – Obrežna), Lahova ul. (sedaj je tam zbirni center), Plinarniška ul. (sedaj se gradi zbirni center), Prvomajska ul. (Tezno), Župančičeva ul. (Tezno) in Na prehodu (Košaki).

Na vsaki lokaciji, ki se ukine, se na ta dan odstranijo kesoni, temeljito se očisti celotno območje, namestijo se table z opozorilom, da je strogo prepovedano kakršnokoli odlaganje odpadkov. O odstranitvi zelenega kesona se obvesti pristojno mestno četrt ali krajevno skupnost in Komunalno inšpekcijo mestne občine Maribor.


vodoravna delilna črta