Telekomunikacijska vlaganja
vodoravna delilna črta
12.9.2003

Delovni kolegij na temo telekomunikacijskih vlaganj.

Delovni kolegij s predstavniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti bo v petek, 12. septembra 2003, ob 12. uri, v prostorih MČ Koroška vrata na Vrbanski 10 v Mariboru. Osrednja tema delovnega kolegija bodo telekomunikacijska vlaganja. Delovnega kolegija se bo udeležil tudi državni svetnik, predsednik Vseslovenskega združenja upravičencev do vračanja vlaganj v telekomunikacijska omrežja Darko Fras, univ.dipl.prav.


vodoravna delilna črta