Šport in športni programi v predlogu proračuna 200
vodoravna delilna črta
27.3.2003

Nadaljevanje gradnje večnamenske športne dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu, posodobitev in razširitev kopališča Pristan ter izgradnja Veslaškega centra na Bresterniškem jezeru.

Letos je za področje športa v proračunu predvidenih dobrih 859 mio SIT. Za obnovo in vzdrževalna dela na javnih športnih objektih (Dvorana Tabor, Športni center Maribor, Železničarsko športno društvo Maribor, obnova trim stez Betnava in Habakuk) je namenjenih 26,8 mio SIT.

Za investicijsko gradnjo športnih objektov in posodobitev že obstoječih (končna ureditev zimskega kopališča Pristan, nadaljevanje z deli pri izgradnji Večnamenske dvorane na malem stadionu v Ljudskem vrtu, dokončanje 1. faze izgradnje Dvorane veslaškega centra, izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin) je načrtovanih 160 mio SIT. Za nakup športne opreme je predvidenih 28 mio SIT. Za izvajanje športnih prireditev je namenjenih 6,7 mio SIT.

Največji del sredstev, 280 mio SIT, je predvidenih za izvajanje športnih programov. Med najpomembnejše športne programe za predšolske otroke, ki jih financira mestna občina Maribor, spadajo programi Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati pa se izvaja v devetletki. Sredstva so namenjena športni vzgoji otrok s posebnimi potrebami, športnim programom za invalide, za odrasle nad 65 let ter za organizacijo akcij Športno popoldne in Športne počitnice. Poleg tega Zavod za šport namenja sredstva za najrazličnejša tekmovanja za izvajanje selektivno usmerjevalnega športa, nezgodnega zavarovanja športnikov, itd.

Novost v letošnjem predlogu proračuna je dobrih 17 mio SIT, namenjenih za program izgradnje urbanih športnih površin, v okviru katerega se bodo občanke in občani lahko vključevali v različne športno rekreativne dejavnosti. V 1. fazi je predvidena postavitev igrišč velikosti 40 krat 20 za mali nogomet in košarkarsko igrišče. Ta igrišča bodo tudi osvetljena in dostopna vsem občankam in občanom od jutranjih ur do 10. ure zvečer. Do konca leta 2006 je predvidena izgradnja šestih primerno ograjenih centrov urbanega športa.


vodoravna delilna črta