Odprti telefon
vodoravna delilna črta
15.10.2003

Tokrat bo po telefonu dosegljiva direktorica Zavoda za varstvo okolja.

V sredo, 15. oktobra 2003, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjala dr. Vesna Smaka Kincl, direktorica Zavoda za varstvo okolja Mestne občine Maribor. Dosegljiva bo na telefonski številki 02 2201 443 med 15.00 in 16.00 uro.

Delovno področje Zavoda za varstvo okolja: · opravlja strokovne in druge naloge na področju varstva okolja, · pripravlja občinsko strategijo varstva okolja, · pripravlja in spremlja uresničevanje občinskega programa varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja, · pripravlja akte, navodila in priporočila s področja varstva okolja, · pripravlja ukrepe za varstvo okolja, · pripravlja predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva okolja, · pripravlja strokovne podlage v zvezi z javnimi stroški, dajatvami, spodbudami in olajšavami na področju varstva okolja, · vodi informacijski sistem s področja varstva okolja.


vodoravna delilna črta