Investicijsko vzdrževanje objektov, v katerih pote
vodoravna delilna črta
29.8.2003

V prenovljeni Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor se bo z novim šolskim letom lahko začel pouk.

Tudi to poletje so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela po Programu obnove objektov in opreme v letu 2003, ki so ga pripravili na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Maribor.

Največja investicija je dokončanje adaptacije in dograditve obstoječega objekta na lokaciji metelkova ulica 58 v Mariboru za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor. Na objektu je bil že opravljen tehnični in kvalitetni pregled izvedenih del, tako da bodo z novim šolskim letom lahko v njej pričeli z rednim poukom. Z gradbenim posegom so bili obnovljeni obstoječi prostori, z dograditvijo pa pridobljene učilnice za pouk glasbil, hkrati pa so bile obnovljene tudi zunanje površine šole. V prenovljeni stavbi so tudi večnamenska dvorana, baletna učilnica, potrebni spremljajoči prostori ter predpisani standard sanitarij. Urejena je ustrezna zvočna izolacija in akustika prostorov. Vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri investiciji je znašala 162.693-945,00 tolarjev.

Večja investicija poteka na osnovni šoli Draga Kobala, Tolstojeva 3, kjer se izvaja 1. in 2. faza izgradnje nadomestne telovadnice, ob tem pa se bodo uredile tudi zunanje površine šole. V teku je izdelava projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo skupne telovadnice na osnovni šoli Franca Rozmana Staneta za potrebe osnovne šole Franca Rozmana Staneta in osnovne šole Ivana Cankarja.

Za investicijsko vzdrževanje objektov na področju osnovnošolskega izobraževanja je v letošnjem letu namenjenih 179 mio tolarjev. Zaključena je obnova pločevinaste strehe na srednjem delu osnovne šole Prežihovega Voranca. Na tej šoli so bila na starem delu šole zamenjana okna, v teh dneh pa se zaključuje tudi obnova fasade na starem delu šole. S tem bo fasada na starem delu šole popolnoma obnovljena. Na osnovni šoli Ivana Cankarja – podružnici Košaki so bila zamenjana okna ter prenovljena fasada. Prav tako je bila fasada obnovljena na osnovni šoli Malečnik. Na snovni šoli Angela Besednjaka, Draga Kobala in Franceta Prešerna so bila zamenjana okna, na zadnji so bile urejene in obnovljene tudi sanitarije. Sanitarije so bile obnovljene na osnovni šoli Bratov Polančičev, delno pa tudi v osnovni šoli Borcev za severno mejo. Na osnovni šoli Kamnica so bile obnovljene umivalnica in garderobe ob telovadnice. Opravile so se še druge manjše investicije –obnavljanje centralnega ogrevanja, obnova strelovodnih napeljav, podov.

Največja investicija na področju obnove objektov, v katerih se izvaja predšolska vzgoja, je adaptacija in dograditev centralne kuhinje v vrtcu Pobrežje, enota Greenwich. Prpravljena je investicijska in projektna dokumentacija za začetek gradbenih del, katerih ocenjena vrednost je 85 mio tolarjev.

Za področje investicijskega vzdrževanja v vrtcih je predvidenih 73 mio tolarjev. Zamenjana je opečna strešna kritina v vrtcu Borisa Pečeta ter v vrtcu Pobrežje – enota Mojca. Zaključuje se obnova sanitarij v jasličnih oddelkih v vrtcu Tezno, enota Lupinica ter v vrtcu Studenci, enota Poljane. V vrtcu Tezno, enota Pedenjped je obnovljena razdelilna kuhinja. Obnovljena je fasada v vrtcu Ivana Glinška, v vrtcu Koroška vrata, enota Brestrnica pa so popolnoma obnovljena okna, fasada, ob tem pa je urejeno tudi okolje in dohodne poti.


vodoravna delilna črta