Slovenija in Nato
vodoravna delilna črta
11.3.2003

Vabilo na Mestni forum.

Da bi občanke in občani imeli pred odločitvijo na referendumu čim več konkretnih informacij o tem za Slovenijo zelo pomembnem koraku organizira Mestna občina Maribor Mestni forum, na katerem bodo predstavljena različna stališča in pogledi o posledicah vstopa Slovenije v Nato.

Na mestni forum smo povabili predstavnike pristojnih ministrstev, da predstavijo pomen vključevanja v Nato na področju gospodarstva, znanosti, zunanje politike in obrambe. Na Mestnem forumu želimo dati priložnost za predstavitev svojih stališč tudi tistim, ki imajo v zvezi z vključevanjem v Nato pomisleke. Na forum vabimo predstavnike svetniških skupin, zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, nevladnih organizacij, društev in institucij ter širše javnosti.

Mestni forum se bo začel v torek, 11. marca 2003, ob 17. uri v dvorani Narodnega doma v Mariboru.


vodoravna delilna črta