V vrtce se je letos vpisalo več otrok kot lani
vodoravna delilna črta
4.9.2003

Ponovno se povečuje vpis v vrtce.

V šolskem letu 2003/2004 je po najnovejših podatkih (stanje septembra) v oddelke predšolske vzgoje vpisanih 2942 otrok, ki so razporejeni v 165 oddelkov.

Povečuje se vpis mlajših otrok, kar je bilo opaženo tudi že pri vpisu v zadnjih treh šolskih letih. Največji porast otrok je v prvem starostnem obdobju, kjer se je število otrok povečalo iz lanskih 531 na letošnjih 587 oziroma za 56 otrok, ki so vpisani v 46 oddelkov. V drugem starostnem obdobju je število otrok in oddelkov ostalo skoraj enako. Skupno je letos v vrtcih 53 otrok več kot lani, zaradi racionalne razporeditve na osnovi normativov pa sta dva oddelka manj.

Zaradi uvajanja devetletke se je v preteklih letih zmanjšalo število oddelkov, v katerih so se otroci pripravljali na osnovno šolo. Kot že prejšnja leta je bilo tudi letos ugotovljeno, da narašča vpis manjših otrok. Število otrok v vrtcih je z uvedbo devetletke ter ukinitvijo oddelkov, v katerih so se pripravljali na osnovno šolo, sicer rahlo upadlo. Ocenjuje se, da letošnje število otrok in število oddelkov lahko pomeni osnovo za oceno potreb in kapacitet v mariborskih vrtcih v naslednjih letih.


vodoravna delilna črta