Vzdrževanje prometne signalizacije in semaforjev
vodoravna delilna črta
27.8.2003

Podpisana je letna pogodba za vzdrževalna dela.

Maribor, 26. avgust 2003: Sredstva za vzdrževanje prometne signalizacije in semaforjev, ki ga izvaja javno podjetje Nigrad, so v proračunu zagotovljena po programu, ki je bil usklajen z javnim podjetjem.

V teh dneh je bila sklenjena in podpisana tudi letna pogodba. Po sprejemu proračuna mestne občine Maribor za leto 2003 12. junija 2003 je na osnovi pogodbe načrtovano redno vzdrževanje do konca letošnjega leta po programu, na podlagi katerega je bila pogodba pripravljena.


vodoravna delilna črta