Materinski dom
vodoravna delilna črta
17.7.2003

Sredstva za realizacijo in delovanje materinskega doma se zbirajo na računu št.: 01100-6030304084 sklic = 00 763202-3155.

V mariborskem Centru za socialno delo so že dlje časa prisotne potrebe po ustanovitvi materinskega doma v podravski regiji, zato so v letošnjem letu zanj pripravili program. Da je ustanovitev materinskega doma potrebna, kažejo podatki, da je v zadnjih dveh letih iskalo pomoč v službah pomoči 78 mater z otroki. Trenutno bi v materinski dom, če bi le ta obstajal, lahko namestili 19 mater z otroki. Materinski dom bo nudil začasno rešitev v procesu reševanja stisk in težav, s katerimi se srečujejo uporabnice z njihovimi otroci, pomenil pa bo možnost urejanja samostojnega življenja v prihodnosti ter tudi boljšo socialno opremljenost.

V mesecu januarju 2003 je projekt podprl kolegij direktorjev Centrov za socialno delo podravske regije. Projekt materinskega doma je podprlo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je programu namenilo 2.324.260,00 tolarjev. Mnenje Socialne zbornice je pozitivno. Program podpira tudi Mestna občina Maribor, ki je izdala svoje soglasje in pismo o nameri ter tako omogočila, da je Center za socialno delo Maribor lahko projekt prijavil. S projektom so bili seznanjeni tudi župani občin širšega območja in napovedali podporo več občin.

Mestna občina Maribor bo program materinskega doma sofinancirala v okviru programov socialno-humanitarnih društev. Pri pridobitvi ustreznega prostora je sodeloval tudi Stanovanjski sklad občine Maribor, ki je odobril dve stanovanjski enoti, v kateri bodo predvidoma tiste mamice z otroki, ki so deloma že sposobne določene samostojnosti pri urejanju svoje življenjske situacije. Prve mamice z otroki bodo lahko vanje nameščene predvidoma že v tem letu.

Po ocenah Centra za socialno delo načrtovana sredstva programa v letošnjem letu znašajo 12.254.485 tolarjev, celoletna vrednost programa pa 36.763.455 tolarjev. Do sedaj zagotovljena sredstva so sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter sofinanciranje do 50% oskrbnega dne za varovanke od dneva namestitve do konca leta, ki ga zagotavlja mestna občina Maribor.

Center za socialno delo vabi vse, da s svojo pripravljenostjo in humanim posluhom za pomoč ogroženim skupinam prebivalstva, kar vse ženske, mamice in otroci, ki nimajo možnosti sami poiskati pot do ustreznih rešitev, zagotovo so, pomagate pri ustanovitvi in realizaciji projekta materinski dom ter na ta način pomagate zagotoviti pogoje za njihovo in naše skupno ustrezno življenje in bivanje.

Denarna ali druga sredstva, ki ste jih pripravljeni nameniti za ustanovitev in delovanje materinskega doma, lahko nakažete na transakcijski račun Centra za socialno delo št.: 01100-6030304084 sklic = 00 763202-3155.


vodoravna delilna črta