Vzpodbudni podatki o zaposlovanju za Maribor
vodoravna delilna črta
19.6.2003

Število zaposlenih je največje v zadnjih desetih letih, število brezposelnih pa najnižje v zadnjih enajstih letih.

V Mariboru prišlo do pomembnih pozitivnih premikov na področju zaposlovanja in brezposelnosti. To je razvidno tudi iz zadnjih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne enote Maribor.

Število zaposlenih je v obdobju od januarja 1999 do januarja 2003 poraslo za 2.251. V novembru 2002 je število zaposlenih v Mariboru prvič preseglo 59.000, kar je največ v zadnjih desetih letih. V strukturi zaposlenih se je nekoliko povečalo število zaposlenih v podjetjih. Njihov delež je 87,5%, delež samozaposlenih in zaposlenih pri samozaposlenih pa je 12,5%.

Število brezposelnih se je v obdobju od januarja 1999 do januarja 2003 zmanjšalo za 2.405. Maja 2002 je število brezposelnih prvič padlo pod 10.000, marca 2003 pa prvič v zadnjih enajstih letih pod 9000. Med brezposelnimi je delež žensk 54%, delež moških pa 46%.

Stopnja brezposelnosti se je v štiriletnem obdobju zmanjšala iz 23,6% (januar 1999) na 19,6% (januar 2003). Maja 2002 je brezposelnost padla pod 20%, marca letos pa prvič pod 19%.

Zaposlitveni trendi v Mariboru so ugodni, še vedno pa je zaposlovanje prva prioriteta, saj je v Mariboru (in v večini občin vzhodne Slovenije) stopnja brezposelnosti bistveno višja kot v drugih delih Slovenije. Zato Mestna občina Maribor v okviru svojih programov namenja tudi sredstva za spodbujanje gospodarskega razvoja in s subvencioniranjem vzpodbuja samozaposlovanje. Skupaj z drugimi občinami v regiji je bila Mestna občina Maribor pobudnica regionalnih razvojnih projektov: garancijskega sklada, sklada dela in sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov.

Zaradi bistveno višje brezposelnosti kot v drugih delih Slovenije je pomembno, da tudi država nadaljuje z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. To velja tudi za javna dela, kjer Mestna občina Maribor pričakuje, da se spričo obsega brezposelnosti obseg vključenih v prihodnje ne bo zmanjševal tudi.


vodoravna delilna črta