Letos predvidena postavitev 47 avtobusnih nadstreš
vodoravna delilna črta
25.4.2003

Poteka tretja faza programa postavitve avtobusnih nadstrešnic; v petih letih jih bo postavljenih in urejenih več kot 150.

Na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora so na Komunalni direkciji Mestne občine Maribor v sodelovanju s koncesionarji s področja oglaševanja v skladu s koncesijsko pogodbo, sklenjeno v lanskem letu, pripravili program postavitve novih avtobusnih nadstrešnic. V letošnjem letu je predvidena postavitev 80 avtobusnih nadstrešnic. Za lokacije 47 nadstrešnic je že izdelana dokumentacija, pridobiva se dovoljenje za gradnjo. Nove avtobusne nadstrešnice bodo postavljene predvsem ob glavnih prometnicah in mestnih vpadnicah, pri določitvi lokacije pa je bilo upoštevano tako mnenje koncesionarjev kot krajevnih skupnosti in mestnih četrti v mestni občini Maribor. Program predvideva tudi zamenjavo dotrajanih nadstrešnic.

Avtobusne nadstrešnice so montažne, konstrukcija je kovinska, na njej pa je v smeri vožnje na stranici postajališča ali nadstrešnice nameščen reklamni pano. Sestavni del vsake nadstrešnice je klop za potnike in koš za smeti. Kjer je predvidena zamenjava nadstrešnic, mora biti nadomestna postavljena na istem mestu. Nadstrešnice oz. postajališča so postavljene tako, da ne ovirajo peš in motornega prometa.

Program postavitve avtobusnih nadstrešnic poteka v treh fazah; 30 novih nadstrešnic je bilo postavljenih lani. V letošnjem letu je predvidena postavitev 80 nadstrešnic, dokumentacija pa se pripravlja za 110 nadstrešnic; 30 jih bo v skladu s programom postavljenih prihodnje leto.


vodoravna delilna črta