Nova stanovanja v Ribiški ulici
vodoravna delilna črta
24.6.2003

Kmalu zaključena prva velika investicija preoblikovanega Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

Gradnja neprofitnih stanovanj na Ribiški ulici, ki se je pričela 12. julija 2001, je prva investicija preoblikovanega Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor. Svečana otvoritev novih stanovanj v Ribiški ulici bo 24. junija 2003.

Stanovanjski blok je nadomestna gradnja porušenega stanovanjskega bloka ob Ribiški ulici, predstavlja pa sestavni del Zazidalnega načrta za del območja S8 inŠ-8/1 (Rt5 –SD) Pristan v Mariboru. Objekt ima zaradi višinskih razlik na določenem mestu dve kleti, sestavljen pa je iz kletne etaže, pritličja in treh nadstropij. V stanovanjskem bloku je 21 stanovanj v skupni površini 1680 m2, od tega so štiri enoinpolsobna, tri dvosobna, deset dvoinpolsobnih in štiri triinpolsobna stanovanja. Vhod v stanovanja je iz gangov. Parkirna mesta so v kletnih etažah.

Vrednost celotne investicije znaša 294 mio SIT. Za izgradnjo je bil pridobljen kredit Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v višini 117 mio SIT. Vrstni red prosilcev za oddajo 21 neprofitnih stanovanj na lokaciji Ribiška ulica v najem je bil določen po zaključku razpisa, ki je bil objavljen konec septembra 2001.

Na osnovi sklepa nadzornega sveta bo Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor tudi vsa s strani nekdanjih najemnikov vrnjena neprofitna stanovanja, pridobljena na podlagi kreditov Stanovanjskega sklada RS, oddal po prednostni listi, oblikovani na podlagi razpisa z dne 29. septembra 2001. Tako bo neprofitna stanovanja pridobilo še 5 upravičencev.


vodoravna delilna črta