5. izredna seja mestnega sveta Mestne občine Marib
vodoravna delilna črta
16.6.2003

Vabilo na sejo.

Sklicujem 5. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo v ponedeljek, 16.junija 2003 po zaključenem nadaljevanju 7. redne seje mestnega sveta v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bazjakova 31.

Dnevni red:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Obravnava in sprejem dnevnega reda

Zamenjava prednostnih delnic Mestne občine Maribor v postopku pripojitve družbe STTC d.d. k INTEREUROPI d.d.


vodoravna delilna črta