7. seja mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
16.6.2003

Vabilo na sejo.

Nadaljevanje 7. seje mestnega sveta mestne občine Maribor bo v ponedeljek, 16. junija 2003, ob 17. uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 31.

Dnevni red:

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti.

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 - druga obravnava.

Dopolnitve strokovnih podlag za določitev lokacije odlagališča preostanka reciklata v Mestni občini Maribor.


vodoravna delilna črta