EKO TEDEN IN NADGRADNJA MREŽE EKO ŠOL
vodoravna delilna črta
3.5.2003

Aktivnosti ob svetovnem dnevu varstva okolja.

V okviru izdelave dokumenta Lokalna agenda 21 – Program varstva okolja za Maribor (LA 21 – PVO za MB) (MUV, št. 24/01) smo si kot trajno nalogo zastavili okoljsko informiranje ter osveščanje javnosti in okoljskih nevladnih organizacij. Za izvajanje programov informiranja in osveščanja javnosti in okoljskih nevladnih organizacij ter za dosežke na tem področju je mesto Maribor dobilo že tri mednarodne nagrade in sicer: - City Towards EU Compiance Award 1999 in - City Towards EU Compiance Award 2001 s strani Evropske komisije ter - Bursary Awards s strani Nations in Bloom v okviru OZN.

V letu 2002 smo tako sodelovali tudi na mednarodnem tekmovanju Narodi v razcvetu (Nations in Bloom) v Stuttgartu, ki poteka pod okriljem OZN. Vzporedno je na tem tekmovanju potekal izbor projektov za nagrado Bursary Award, kamor smo se prijavili s projektom "Nadgradnja informacijskega sistema varstva okolja in vključevanje javnosti". Žirija je edino finančno nagrado podelila našemu projektu.

Koordinacijo projekta "Nadgradnja informacijskega sistema varstva okolja in vključevanje javnosti" izvaja okoljska nevladna organizacija Zveza prijateljev mladine Maribor, s čimer zagotavljamo vključevanje nevladnega sektorja v okoljsko odločanje in izobraževanje. Hkrati pa je to organizacija, ki že več let izvaja zelo uspešne programe za otroke in mladostnike. Sodeluje tudi nevladna organizacija DOVES, ki izvaja nacionalno koordinacijo projekta Eko šola kot način življenja v Sloveniji.

Projekt pod okriljem Bursary Award poteka od meseca novembra 2002 do novembra 2003. Izvajamo naslednje tri podprojekte:

· touch screen za otroke in mladino s spletnimi stranmi: v Domu ustvarjalnosti mladih bomo postavili IBM računalniški terminal z aktivnim monitorjem, kjer bodo dostopni okoljski podatki o meritvah kakovosti zraka in vode v Mariboru, hidrometeorološki podatki, varovana območja in druge aktualne okoljske informacije. Predstavljeni bodo posamezni dogodki, opozorila o pomembnih datumih in vabila k aktivni udeležbi. Vsi podatki bodo v obliki, ki je otrokom in mladini razumljiva in zanimiva. Na spletnih straneh bo predstavljen projekt Eko šola kot način življenja in šole, ki so v projekt vključene, z namenom večjih medsebojnih povezav med šolami, izmenjavami izkušenj in tematskimi povezavami med šolami.

· širitev projekta Eko šola kot način življenja: projekt Eko šola kot način življenja je zaradi svojih učinkov, se pravi okoljske vzgoje in izobraževanja mlajših generacij, izredno pomemben tudi v fazi izvajanja dokumenta Lokalna agenda 21 – Program varstva okolja za Maribor. Realizacijo podprojekta širitve mreže Eko šol smo zastavili tako, da tudi izobražujemo strokovne mentorje projekta Eko šola kot način življenja, ki bodo po končanem usposabljanju širili projekt v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah na območju Mestne občine Maribor.

Naziv Eko šole v Mestni občini Maribor imajo že in so v letošnjem letu ta naziv ponovno potrdile: OŠ France Prešeren, Srednja gradbena šola in II. gimnazija. Ob 5. juniju 2003 bodo naziv Eko šole prejele še vrtec Pobrežje, OŠ Angel Besednjak, OŠ Janka Padežnika, OŠ France Prešeren-podružnica Razvanje in OŠ Tabor II. Tako bo na območju MOM skupaj osem vrtcev in šol imelo formalni naziv Eko šola.

Osrednja slovesna podelitev eko zastav bo potekala v Ljubljani. Za šole in vrtec Mestne občine Maribor pa na Trgu Svobode 5. junija 2003 ob 17.30. uri. Podelitev zastav bodo izvedli župan MOM g. Boris Sovič, nacionalna koordinatorica ga. Nada Pavšer in gospod Sergio Santos, Evropski koordinator programa Eko šola.

Strokovne službe Mestne občine Maribor, Zavoda za varstvo okolja bodo imele pred podelitvijo strokovni sestanek z nacionalno koordinatorico ga. Pavšer, evropskim koordinatorem programa Eko šola g. Santosom ter Zvezo prijateljev mladine, na katerem bodo analizirali dosedanje delo ter izmenjali izkušnje med mariborskim, nacionalnim in evropskim nivojem tega projekta.

· Eko teden: V tednu ob 5. juniju, ko obeležujemo Svetovni dan varstva okolja smo pripravili vrsto aktivnosti, ki so namenjene vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, prav tako pa tudi staršem, mentorjem, prostovoljcem, študentom in občanom.

Eko teden sofinancira preko MOM-ZVO tudi 12 občin mariborske regije, ki se oskrbujejo s pitno vodo Mariborskega vodovoda in so vključene v skupen projekt regije »Sanacija podtalnic kot virov pitne vode«. Cilj tega projekta je strokovno vključevanje okoljskih nevladnih organizacij, informiranje javnosti pa tudi podpora projektu Eko šola kot način življenja.


vodoravna delilna črta