6. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
26.5.2003

Na 6. seji bodo med drugim obravnavali zaključni račun proračuna mestne občine Maribor za leto 2002.

Mestna uprava mestne občine Maribor je za obravnavo na 6. seji mestnega sveta, ki bo 26. maja 2003, pripravila naslednja gradiva: · Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2002 · Poročilo o delu in zaključni račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči · Pravilnik o finančnih pomočeh za vzpodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor · Pravilnik o finančnih pomočeh za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor · Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem · Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki · Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda


vodoravna delilna črta