Odprti telefon
vodoravna delilna črta
7.5.2003

Po telefonu tokrat s predstojnico Oddelka za gospodarstvo.

V sredo, 7. maja 2003, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjala predstojnica Oddelka za gospodarstvo mag. Karin Jurše. Dosegljiva bo na telefonski številki 02 2201 380 med 16. 00 in 17.00 uro.

Delovno področje Oddelka za gospodarstvo mestne občine Maribor:

· opravlja upravne in druge strokovne naloge, ki se nanašajo na izvirne in prenesene pristojnosti občine na področju podjetništva, trgovinske dejavnosti, kmetijstva in gozdarstva ter turizma, · zagotavlja pogoje za pospeševanje gospodarskega razvoja mesta, · pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj, · sodeluje pri pripravi strokovnih mnenj za predstavnike občine v skupščinah in nadzornih svetih gospodarskih družb, · spremlja gospodarjenje s sredstvi ustanovitelja v zavodu Mariborska razvojna agencija.


vodoravna delilna črta