Dogovor o reševanju prostorske problematike
vodoravna delilna črta
21.2.2003

Danes sta minister za obrambo dr. Anton Grizold in mariborski župan Boris Sovič v mestni hiši Rotovž podpisala Dogovor med Ministrstvom za obrambo in Mestno občino Maribor glede reševanja prostorske problematike izpostave uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Mariboru.

Ker so regijske organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Maribora nameščene na več lokacijah, se bodo lokacije dolgoročno uskladile, da se tako zagotovi lažje povezovanje in sodelovanje pri izvajanju dejavnosti. S 1. januarjem 2003 je začela na območju Maribora delovati izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, ki obsega upravno strokovno službo, katere večji del je sedaj v prostorih, ki so last Mestne občine Maribor, na Rotovškem trgu 9, regijski center za obveščanje, ki sedaj deluje v kleti na sedežu Mestne občine Maribor, Heroja Staneta 1, in logistični center. Na Rotovškem trgu deluje tudi izpostava Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na ulici Proletarskih brigad 21 so objekti Mestne občine Maribor, na katerih že delujejo poklicni gasilci Mestne občine Maribor, reševalna služba Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Gorsko reševalna služba - postaja Maribor, adaptirajo in urejajo pa so tudi prostori za preselitev Službe za zaščito in reševanje pri Mestni upravi Mestne občine Maribor.

Predvideno je, da se izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje in izpostava Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami postopoma preselita na lokacijo Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje. Na osnovi podpisanega dogovora bo v roku 30 dni po podpisu pripravljen program potreb posameznih organizacijskih enot. Medsebojna razmerja med ministrstvom in mestno občino bodo urejena s posebnimi pogodbami, upravne postopke, potrebne za uresničitev dogovora, pa bo vodila mestna občina Maribor


vodoravna delilna črta