Odprti telefon
vodoravna delilna črta
12.2.2003

Tokrat s predstojnikom Oddelka za gospodarejenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem.

V sredo, 12. februarja 2003, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjal predstojnik Oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem Mestne občine Maribor Andrej Krapše. Dosegljiv bo na telefonski številki 02 2201 405 med 15. 00 in 16.00 uro.

Delovno področje Oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem: · opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s poslovnimi prostori ter zgradbami, ki so v lasti mestne občine, · izvaja naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih prostorov, ki so v lasti občine, · izvaja naloge najema, zakupa, nakupa poslovnih prostorov za potrebe delovanja organov občine, · opravlja strokovne naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z zgradbami s področja uprave, · skrbi za vzdrževanje in gradnjo objektov s področja uprave, vzdržuje in oddaja počitniške objekte, · vodi zbirne evidence občinskih nepremičnin, · vodi register stanovanjskih enot in upravnikov stanovanjskih enot za območje mestne občine, izdaja soglasja za opravljanje dejavnosti v stanovanjskih enotah in izvaja izvršbe s področja stanovanjskih zadev, · izdaja soglasja za opravljanje dovoljene dejavnosti v posameznem prostoru stanovanjske enote, · izvaja upravne izvršbe s področja stanovanjskih zadev, · skrbi za nabavo in vzdrževanje osnovnih in potrošnih sredstev za potrebe organov, zavodov in strokovnih služb mestne uprave in Službe mestnega sveta.


vodoravna delilna črta