Podpis aneksa k pogodbi o izgradnji centralne čist
vodoravna delilna črta
31.1.2003

Ker bo čistilna naprava zgrajena štiri leta prej, bodo uporabniki prej deleženi zmanjšanja plačila državne takse za odpadne vode.

Maribor, 31. januar 2003: Župan Mestne občine Maribor Boris Sovič, Michael Ulrich v imenu podjetja Ondeo Services ter Philippe Pedrini, generalni direktor podjetja Aquasystems so danes na mestni občini Maribor podpisali Aneks k pogodbi za izgradnjo centralne čistilne naprave.

Koncesijska pogodba med mestno občino Maribor in podjetjem Aquasystems d.o.o. je bila podpisana 29. julija 1998, gradnja centralne čistilne naprave pa se je pričela 10. junija 2000. Sočasno z gradnjo je potekal monitoring odpadnih voda, opredeljen v koncesijski pogodbi. Na osnovi dobljenih rezultatov monitoringa in upoštevajoč določila koncesijske pogodbe ter slovenske in evropske zakonodaje sta pogodbena partnerja ugotovila, da je utemeljeno spremeniti projektne zahteve, zaradi česar sta se biološka in kemijska faza gradnje združila v enotno gradbeno fazo. To pomeni, da bo centralna čistilna naprava zgrajena štiri leta prej, kot je bilo prvotno predvideno. S tem bodo uporabniki tudi prej deležni bistvenega zmanjšanja plačila državne takse za odpadne vode.


vodoravna delilna črta