Odziv MO Maribor na predvidene spremembe pri spodbudah za okoljske naložbe
vodoravna delilna črta


Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sredi julija objavilo predlog sprememb Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zraka ter Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka.


Če bodo obveljale spremembe, kot so predvidene, bodo v večini občin z Odlokom o načrtu za kakovost zraka – med drugim tudi v mariborski – ukinjene določene spodbude Eko sklada za okolju prijazne naložbe prebivalstva (na primer za plinske kotle) ali pa bodo te spodbude manjše (na primer za zamenjavo zastarelih malih kurilnih naprav). Vprašljive so tudi spodbude za nekatere naložbe v javnem sektorju (npr. nabava komunalnih in delovnih vozil na okolju prijazen pogon in električnih avtobusov).

Odločitev za spremembe je odziv na izboljšanje kakovosti zraka; v večjem delu države, tudi na območju Maribora, namreč že tri leta zapored ni bilo doseženo število preseganj mejnih koncentracij delcev PM10 in tako ni več pogojev, da bi veljal Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor. Če bodo obveljale predlagane spremembe, bo ta odlok ukinjen s 1. oktobrom 2021 in po tem ne bo več osnove za dodelitev subvencij za nekatere okoljske naložbe.

Število preseganj zdravju škodljivih delcev se na območju Mestne občine Maribor iz leta v leto zmanjšuje. Pozitivni trend je nedvomno rezultat – med drugim – posodabljanj ogrevalnih sistemov in stavbnega pohištva, torej investicij, ki so bile v znatni meri izvedene tudi s subvencijami Eko sklada. K manjši koncentraciji delcev PM10 prispevajo tudi mile zime.

Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da kurjenje v zastarelih malih kurilnih napravah še vedno pomembno prispeva k onesnaženju zraka v kurilni sezoni. Na območju mariborske občine je opazno tudi naraščanje deleža črnega ogljika kot posledice kurjenja lesne biomase (zastarele peči, nepravilno kurjenje, slabo vzdrževanje peči, nekakovosten les ali celo kurjene odpadkov …). O splošnem izboljšanju stanja zato žal še ne moremo govoriti.

Skrbi nas, da se bo z ukinjanjem oziroma zniževanjem subvencij trend posodabljanja kurilnih naprav bistveno upočasnil in da se bo kakovost zraka znova poslabšala. Mestna občina Maribor je zato, skupaj z Občino Miklavž na Dravskem polju, na ministrstvo za okolje in prostor naslovila dopis, v katerem ga prosimo, da še enkrat prouči predlagane spremembe. Opozorili smo med drugim, da je omenjeni občinski odlok, ki bo v primeru, da bodo spremembe potrjene, prenehal veljati, osnova tudi za druge pomembne občinske politike, strategije in operativne programe s področja varstva okolja, ki spodbujajo učinkovito in bolj čisto rabo energije – na primer nedavno sprejeti Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor do leta 2030 in Lokalni energetsko-podnebni načrt.

V primeru, da bodo predvidene spremembe obveljale, pa predlagamo, da ostane Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, za katerega je finančni načrt predviden do leta 2022, v veljavi vsaj še v prihodnjem letu (da torej ne preneha veljati 1. oktobra letos). Ob tem tudi menimo, da bi bilo smiselno, da preden ukinjamo občinske odloke o načrtih za kakovost zraka, na nacionalni ravni sprejmemo program za ohranjanje kakovosti zraka in vzpostavimo nov sistem državnih subvencij.

 


vodoravna delilna črta