Mestna občina Maribor ob pričetku Evropskega tedna raka
vodoravna delilna črta

Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor in ostale članice Zveze slovenskih društev za boj proti raku ter podporniki in partnerji tudi v letošnjem letu obeležujejo Evropski teden raka, ki poteka od 25.  do 31. maja 2021. Zaradi omejitev v zvezi z COVID 19, poteka večina med njimi preko spleta.
 
Mestna občina Maribor se zaveda, da sta zdravje in blaginja prebivalstva odvisni od mnogih dejavnikov. Z aktivno vključitvijo v program Zdravih mest spodbujamo razvoj sistema, ki omogoča enak dostop do občinskih virov in priložnosti vsem občanom. Program zdravih mest v Sloveniji deluje že od leta 1989 in je skozi desetletja prešel že v VII. fazo. Pri izvajanju aktivnosti Zdravega mesta spodbujamo in podpiramo sodelovanja z vladnimi organizacijami, kot so Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, UKC Maribor, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ, OE Maribor), CSD, OE Maribor, vrtci, osnovne šole, srednje šole, univerza, knjižnice ter s predstavniki civilne družbe. Pri tem zasledujemo tri splošne cilje in sicer:
 
-        spodbujanje zdravja in blagostanja za vse ter zmanjšanje neenakosti na področju zdravja,
 
-        biti zgled na regionalni, nacionalni in globalni ravni,
 
-        podpiramo izvajanje strateških prednostnih nalog Svetovne zdravstvene organizacije.
 
Za ta namen je Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, imenoval članice in člane Sveta za javno zdravje in okolje, ki delujejo, kot posvetovalo telo župana za to področje. Mesto Maribor je tudi edino slovensko mesto, ki ima ob regijskih zastopnikih pacientovih pravic, od leta 2001 tudi Varuha bolnikovih pravic. Namen delovanja Varuha bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj učinkovito zdravstveno varstvo ter omogočanje enakopravne, primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.  
 
Evropski teden raka, ki je namenjen v prvi vrsti aktivnemu udejstvovanju na področju preventive raka je idealna priložnost, da lahko Mariborčanke in Mariborčane pozovemo k aktivnejši skrbi za svoje zdravje in s tem naredimo korak naprej k družbi zdravja, ki si prizadeva za:
 
-        krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni,
 
-        optimizacijo zdravstvene oskrbe,
 
-        uspešen sistem zdravstvenega varstva in
 
-        pravično, solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva.  
 
Ob začetku Evropskega tedna raka, v torek, 25. maja 2021, si lahko vsi zainteresirani ogledate video posnetek 12 priporočil Evropskega kodeksa proti raku, in sicer v slovenskem jeziku. Posnetek bo dlje časa dostopen na YouTube kanalu Zveze slovenskih društev za boj proti raku.
 
V četrtek, 27. maja 2021, ob 14. uri, bo potekal spletni seminar z naslovom »ABC o HPV«, ki je namenjen vsem učiteljem in strokovnim sodelavcem osnovnih šol. Seminar bo posnet in v mesecu avgustu posredovan vsem osnovnim šolam v Sloveniji. Humani (človeški) papilomavirusi (HPV) so virusi, se prenesejo s tesnimi stiki s kožo ali sluznico okužene osebe, najpogosteje pri spolnih odnosih. Možnosti za okužbo s HPV lahko zmanjšamo tako, da upoštevamo ABC princip varne in zdrave spolnosti. Pred okužbo s HPV, ki lahko povzroči tudi rak materničnega vratu, se je možno zaščititi s cepljenjem.
 
V petek, 28. maja 2021, se bodo regijska društva za boj proti raku predstavila javnosti v okoljih kjer delujejo. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor bo v ta namen v sodelovanju z Almo Mater Europaea – ECM in Zvezo Slovenska unija pacientov, v soboto, 29. maja 2021, že osmič izvedlo t. i Umetniško-terapevtsko delavnico izdelovanja nakita za ženske, ki so že bile soočene z diagnozo rak. Umetnost je lahko učinkovita podpora ljudem v stiski, zato lahko z njo osvojiš nov, pozitiven način razmišljanja, kot nekdo, ki je soočen z diagnozo rak. Udeleženke delavnic, ob prepoznavanju lastnih umetniških potencialov in pregonu negativnih prepričanj, ustvarjajo pod mentorstvom Nataše Grandovec, dipl. obl. nakita in Zvezdane Mavrič Vražič, dipl. m. s., spec. klinične dietetike, skozi človeški stik, izmenjajo svoje izkušnje, informacije o nastanku rakave bolezni in rešujejo težave oziroma stiske s pomočjo ustvarjanja.
 

Evropski teden raka se zaključuje v ponedeljek, 31. maja 2021 ob Svetovnem dnevu brez tobaka, ki letos poteka pod sloganom »Odločeni! Opuščamo kajenje!« Vsi zainteresirani lahko tega dne spremljate spletni nacionalni simpozij ob predhodni prijavi na tej povezavi.

 

                                                         


vodoravna delilna črta