Objavljen je javni razpis za oddajo osmih poslovnih prostorov v centru mesta
vodoravna delilna črta

MO Maribor je objavila Javni razpis za oddajo osmih poslovnih prostorov v centru Maribora na Koroški 8, 10 in 21, Gosposki 28 in 29, Miklošičevi 4-6 in dva prostora v objektu »Tkalka«, Tkalski prehod 4.
 
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 31. 5. 2021, do 15. ure.
 
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v prostorih Mestne občine Maribor v četrtek, 3. 6. 2021, s pričetkom ob 9. uri. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem. Najemno razmerje  bo sklenjeno predvidoma od 1. 7. 2021 dalje za nedoločen čas z odpovednim rokom štirih mesecev.
 
Interesenti lahko podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor.
 
Razpis je na voljo na tej povezavi.


vodoravna delilna črta