Končala se je letošnja spomladanska čistilna akcija
vodoravna delilna črta

 

Končala se je letošnja spomladanska čistilna akcija Mestne občine Maribor in Javnega holdinga Maribor Moji odpadki – Moja skrb. V dveh sobotah – 17. aprila na desnem bregu Drave in 24. aprila na levem – so Mariborčani po podatkih mariborske Snage, kjer so končali v akciji zbrani odpadki, zbrali:
- 5580 kilogramov komunalnih odpadkov (3000 na desnem bregu in 2580 na levem),
- 5800 kilogramov zelenega obreza (4120 na desnem in 1700 na levem bregu) ter
- 6200 kilogramov kosovnih odpadkov iz narave in od doma (2220 kilogramov na desnem bregu in 3980 na levem).
Skupna količina je še višja, saj so nekateri v akciji zbrane odpadke odlagali tudi v svoje zbiralnike smeti ali pa jih odpeljali v Snagina zbirna centra. Nigrad je v obeh terminih skrbel za odvoz zelenega obreza, Snaga pa za odvoz ostalih odpadkov.
V drugem delu akcije, 24. aprila, je sodelovalo šest mestnih četrti (MČ) in krajevnih skupnosti (KS) na levi strani Drave: Bresternica-Gaj, Kamnica, Koroška vrata, Center, Ivan Cankar in Malečnik-Ruperče. Ocenjujemo, da se je vključilo skupno okoli 700 občanov, največ v KS Bresternica-Gaj – okoli 200. V tej KS je bilo tudi dejavnih največ društev, kar sedem, in zbrali so največ odpadkov, predvsem zelenega obreza in kosovnih odpadkov, pobranih v naravi ali pripeljanih od doma.
Večje število društev in krajanov, tudi razred učencev osnovne šole, je sodelovalo tudi v KS Kamnica, okoli 160; na njenem območju so organizirano čistile tudi ekipe zaposlenih v Mariborskem vodovodu in Športnih objektih Maribor (na Mariborskem otoku) ter v Skupni občinski upravi Maribor (v središču Kamnice). Znova so se odlično odzvala tudi prostovoljna gasilska društva – v MČ Koroška vrata so prostovoljni gasilci iz PGD Maribor mesto odstranjevali belo omelo z dreves, v Kamnici pa je tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo pomagalo tudi pri prevozu odpadkov na zbirna mesta.
Dejavni so bili tudi medobčinski inšpektorji; med drugim so pregledali nepravilno odložene odpadkov v središču mesta in med njimi našli dovolj materiala, da bodo lahko proti kršiteljem uvedli postopke.
  •  
Letošnje ugotovitve občine in njenih mestnih četrti in krajevnih skupnosti bomo uporabili pri načrtovanju naslednjih čistilnih akcij. Skozi vse leto pa bomo še naprej posebno pozornost posvečali ozaveščanju o odnosu do okolja in ravnanju z odpadki, s ciljem, da tovrstnih akcij enkrat več ne bi potrebovali.


vodoravna delilna črta