ČISTILNA AKCIJA - v soboto, 24. aprila, na levem bregu Drave
vodoravna delilna črta
23.4.2021

 

 

To soboto, 24. aprila, nadaljujemo v Mariboru veliko čistilno akcijo na levem bregu Drave. Akcija poteka od 9. do 16. ure. Čistili bomo mestne četrti in krajevne skupnosti Bresternica-Gaj, Kamnica, Koroška vrata, Center, Ivan Cankar ter Malečnik-Ruperče. Tudi tokrat bomo pobirali manjše odpadke iz narave.

 

Sodelujemo: občani, društva, javna podjetja (Javni holding Maribor), Športni objekti Maribor, javni zavodi, Mestna občina Maribor, Rafting klub Maribor (obrežje Drave), prostovoljna gasilska društva, šole in vrtci. 
Čistimo: naravno okolje, okolico stanovanjskih blokov, rekreacijske površine, otroška igrišča …
 
Zbiramo: manjše in nenevarne odpadke iz narave (npr. papir, plastenke, steklo, embalaža, vrečke s pasjimi iztrebki, cigaretni ogorki …) in zeleni obrez (pokošena trava, obrez grmovnic in dreves, tudi bela omela).
 
Zbrane odpadke odnesemo:
 
-        na začasna zbirna mesta. Na dan akcije bodo v vsaki MČ oziroma KS dobro označena zbirna mesta za odlaganje manjših komunalnih odpadkov in eno mesto za zeleni obrez (glej seznam spodaj); 
 
-        v koše za smeti, zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov ali v domači zbiralnik.
 
NE zbiramo: kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, gradbenih odpadkov.
 
Obvezna oprema: zaščitne rokavice in vrečke za odpadke (najbolje že rabljene vrečke).
 
Če naletimo na divje odlagališče odpadkov: fotografiramo in o lokaciji obvestimo mestno četrt oziroma krajevno skupnosti ali Skupno občinsko upravo – Medobčinski inšpektorat: na številko 040 205 953, na elektronski naslov medobcinska.inspekcija@maribor.si ali preko aplikacije Izboljšajmo Maribor (izboljsajmo.maribor.si).
 
Če najdemo v naravi nevarne odpadke (npr. injekcijske igle): o lokaciji obvestimo dežurno službo na Snagi oz. osebo na zbirnem mestu, da odpadke na varen način odstranijo iz narave.
 
Dosledno upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja okužbe covid-19 je nujno za varnost vseh sodelujočih in uspešnost akcije.
 

 

 

 


vodoravna delilna črta