Zgodbe iz igrišča - Deseta obletnica delovanja Doživljajskega igrišča
vodoravna delilna črta

Doživljajsko igrišče je neprofitni in dolgoročni socialno-pedagoško-ekološko-okoljsko-prostočasno-(med)kulturno-preventivno-kurativno-skupnostno usmerjen program, namenjen dvigu kakovosti življenj otrok, mladih, staršev in drugih prebivalcev Maribora.
 
Doživljajsko igrišče leži v južnem delu Malega Betnavskega gozda, ki je v Mestni četrti Tabor med Pasteurjevo, Ertlovo in Betnavsko ulico v Mariboru.
 
Ob deseti obletnici delovanja Doživljajskega igrišča smo v tejle knjižici zbrali nekaj od neskončno veliko zgodb, ki so v preteklih letih nastale pod krošnjami dreves Malega Betnavskega gozda. Zgodbe smo zbirali prav vsak dan, shranjevali risbe, sporočilca … beležili namišljene igre, zgode in nezgode, dokumentirali vsako spremembo v prostoru in s fotografijami spremljali otroštvo in odraščanje na igrišču. K razvoju igrišča je prispeval prav vsak obisk, igriv nasmeh, pomoč pri urejanju, vihetnje lopate, dar odslužene igrače, … Tako smo zgodbo igrišča lahko pripravljali le vsi skupaj. V desetem letu igrišča, ko smo bili večinoma doma, smo brskali po spominih in iskali prave fotografije. Nekateri so zgodbe napisali, drugi narisali, nekatere zgodbe so predstavljene s fotografijo, nekatere pa opišejo celo članki v časopisu. Knjižico lahko bereš od začetka ali od konca, morebiti pa začneš kar na sredini.
 


vodoravna delilna črta