MO Maribor podpisala pogodbe o sofinanciranju javne gasilske službe in Gasilske zveze Maribor
vodoravna delilna črta

Župan MO Maribor Saša Arsenovič je slavnostno podpisal pogodbe o sofinanciranju javne gasilske službe in Gasilske zveze Maribor. Pogodbe so se tako sklenile med MO Maribor, Javnim zavodom Gasilska brigada Maribor, Gasilsko zvezo Maribor in posameznimi prostovoljnimi gasilskimi društvi.
 
MO Maribor je s podpisom pogodbe Javnemu zavodu Gasilska brigada Maribor zagotovila finančna sredstva v skupni vrednosti 3.130.000 evrov za pokrivanje dela stroškov izvajanja rednih dejavnosti, med katere spadajo splošni materialni stroški in stroški dela zaposlenih delavcev.
Gasilski zvezi Maribor je občina zagotovila sredstva v skupni vrednosti 305.600 evrov za opravljanje nalog ter za vzdrževanje objektov in obnovo opreme prostovoljne gasilske službe.
Posameznemu prostovoljnemu gasilskemu društvu pa finančna sredstva v višini 17.154,10 evrov za sofinanciranje nalog enote javne gasilske službe v procesu priprav in izvajanja reševalnih nalog, ki so v funkciji sistema zaščite in reševanja.
 
Pogodbe o sofinanciranju so tako podpisale naslednje gasilske enote:
 
-        Javni zavod Gasilska brigada Maribor, direktor Aleš Ciringer
-        Gasilska zveza Maribor, predsednik Slavko Kramberger
-        Prostovoljno gasilsko društvo Brezje, predsednik Anton Blažič
-        Prostovoljno gasilsko društvo Dogoše, predsednik Dušan Mikl
-        Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica, predsednik Dejan Knuplež
-        Prostovoljno gasilsko društvo Malečnik, predsednik Zvonko Cafuta
-        Prostovoljno gasilsko društvo Maribor – mesto, predsednik Boštjan Irgolič
-        Prostovoljno gasilsko društvo Maribor – Pobrežje, predsednik Darko Hergamas
-        Prostovoljno gasilsko društvo Maribor – Studenci, predsednik Anton Klemenčič
-        Prostovoljno gasilsko društvo Pekre,  predsednik Jože Žohar
-        Prostovoljno gasilsko društvo Radvanje, predsednik Martin Gobec
-        Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje, predsednik Anton Šparakl
-        Prostovoljno gasilsko društvo Zrkovci, predsednik Henrik Škorjanc

 Javni zavod Gasilska brigada Maribor, direktor Aleš Ciringer in župan MO Maribor Saša Arsenovič             
                           
 
Gasilska zveza Maribor, predsednik Slavko Kramberger in župan MO Maribor Saša Arsenovič    
 
                        


vodoravna delilna črta