Vozniki, previdno pri Treh ribnikih - začenja se množična selitev dvoživk
vodoravna delilna črta

 
 
V začetku pomladi, ko nastopijo višje temperature in se zemlja dovolj ogreje, se začne obdobje množične selitve dvoživk. V to skupino ogroženih in zato zavarovanih živali, poleg vsem poznanih zelenih žab, pri nas sodijo tudi navadna krastača ter sekulja in rosnica kot predstavnici rjavih žab. Dvoživke se selijo iz prezimovališč na kopnem (npr. v gozdu) do vodne površine, kjer se razmnožujejo in odložijo skupek jajc, imenovan mrest. Na območju Mestne občine Maribor (MOM) je eno takih množičnih selitev mogoče opazovati pri Treh ribnikih. Žal je to tudi ena od črnih točk: ker smo ljudje s cesto prekinili pot dvoživk, smo priča številnim povoženim živalim.
 
Tudi letos zato Skupna služba varstva okolja (SSVO) Maribor v sodelovanju s člani Društva študentov naravoslovja in ob strokovni podpori mariborskega Zavoda RS za varstvo narave pripravlja akcijo, v kateri bomo dvoživke prenesli čez cesto. V ta namen je SSVO nabavila posebno varovalno ograjo, ki ob kritičnih predelih ob cesti preprečuje dvoživkam, da bi skočile na cesto.
 
 
Podjetje Snaga bo očistilo dva podhoda pod cesto, ki sta bila vzpostavljena prav za varno prehajanje dvoživk pod cesto. V sodelovanju z Uradom za komunalo, promet in prostor MOM je ta odsek ceste še posebej označen in bo opozarjal na previdnost.
 
Voznike prosimo, da so v naslednjih treh tednih še posebej previdni v večernem času (najbolj množične so selitve ob toplih in deževnih večerih), saj bodo cesto do Ribniškega sela (Ribniška ulica, Za tremi ribniki) morali večkrat prečkati prostovoljci.
 
V lanski akciji so študentje v času akcije našteli 1057 dvoživk, med temi je bilo povoženih okoli 14,5 odstotka, varno prenešenih pa 85,5 odstotka. Iz tega podatka lahko sklepamo, da je ograja, ki dvoživkam preprečuje prečkanje ceste in jih usmerja v varne prehode, dobra naložba in da je bila akcija uspešna.
 
Kontakti za več informacij:
Skupna služba varstva okolja:
(02) 22 01 445 in info.okolje@maribor.si
 
Društvo študentov naravoslovja:


vodoravna delilna črta