Skupna občinska uprava Maribor - vzoren primer medobčinskega sodelovanja
vodoravna delilna črta
10.2.2021

 

Ministrstvo za javno upravo je v lanskem letu občinam nakazalo sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav (SOU) v višini nekaj več kot 6,1 milijona evrov.
Skupna občinska uprava (SOU) Maribor, ki jo je ustanovilo osemnajst občin, je (kot ena od 51-ih skupnih občinskih uprav, ki delujejo na območju Slovenije), je tako v letu 2020 prejela 554.855 evrov za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave.
 
Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav za enajst nalog, višina sofinanciranja pa je odvisna od števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja SOU. Stimulativno nagrajevanje občinskega povezovanja občine tako vodi v združevanje resursov na različnih področjih. Dokaz slednjega je tudi dejstvo, da je s 1. februarjem 2021 pod okriljem SOU Maribor zaživela Skupna notranjerevizijska služba, katere ustanovitev so podprli predstavniški organi vseh občin ustanoviteljic. Po sprejetju sklepa o potrditvi tovrstnega predloga na Mestnem svetu Mestne občine Maribor je bilo gradivo v rekordnem času meseca dni obravnavano in deležno podpore tudi na občinskih svetih vseh ostalih sedemnajstih občin ustanoviteljic.
Skupna občinska uprava pomeni skupno opravljanje posameznih nalog, in sicer tako, da lahko izkušnje ene občine koristijo vsem. Verjamemo in dokazujemo, da je sposobnost stopiti v čevlje drugega vrednota, ki jo je mogoče vzpostaviti tudi na ravni institucij.

V SOU Maribor se zavedamo, da lahko le s povezovanjem in skupnim nastopanjem presežemo povprečnost in ustvarimo pogoje za boljše življenje v regiji. Obljubljamo pravičnost, vztrajnost in napredek. Strast in upanje za dosego cilja zato gradimo na zavedanju, da je vsaka izmed naših ustanoviteljic enako pomembna in v nečem posebna.

mag. Zorica Zajc Kvas

Vodja SOU Maribor


vodoravna delilna črta