Nova cesta v Coni Tezno bo omogočila njeno širitev
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je pridobila skupno 1.312.064 evrov za izgradnjo ceste v Poslovno-proizvodni coni Tezno (PPC Tezno), ki bo pomenila možnost za rehabilitacijo tega, zdaj praznega območja v coni in s tem tudi njeno širitev. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 1,6 milijona evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo kot prispevek Evropske unije pridobili 984.048 evrov, iz državnega proračuna pa kot nacionalni prispevek še dodatnih 328.016 evrov. Operacija mora biti končana do konca tega leta.

Nova cesta, v občinskem podrobnem prostorskem načrtu poimenovana K5-K8, bo dolga 240 metrov in bo potekala južno od Perhavčeve ulice na severu do makadamske javne poti na jugu. Ob 19 metrov široki dvopasovnici bomo uredili še pločnik s kolesarsko stezo in zelenico ter na celotni trasi tudi vso komunalno in energetsko infrastrukturo (vodovod, plinovod, fekalna in meteorna kanalizacija, kablovodi za električne vode, telekomunikacijski in kabelski vodi, razsvetljava), ki se bo priključila na že zgrajeno. Pred začetkom gradnje bo treba z območja v velikosti približno treh hektarjev odstraniti velike količine odpadkov, ki so se tukaj nakopičili skozi desetletja; ponekod so nasutja odpadkov in zemljine, ki jih prerašča zelenje, debela več kot osem metrov.

Z novo cesto bo cona pridobila tudi nove uporabne površine za poslovno dejavnost. Občina je z odločitvijo za to investicijo prisluhnila potrebam PPC Tezno po dodatnih urejenih zemljiščih, kar bo osnova za njeno širitev. Cona meri več kot 108 hektarjev, zasedena pa je le slaba polovica te površine. Na območju nekdanjega Tama je že precejšnja prostorska stiska, povpraševanja po komunalno opremljenih zemljiščih znotraj cone pa je veliko.

Z novo cesto bo tako zagotovljen dostop do več kot 3,5 hektarja zemljišč za gradnjo proizvodnih, skladiščnih in poslovnih prostorov ter možnost za priključitev teh novih objektov na sodobno javno komunalno-energetsko infrastrukturo.


vodoravna delilna črta