Mladi za napredek Maribora 2021 - nov rok oddaje nalog
vodoravna delilna črta

 
Zaradi trenutnih razmer v zvezi s koronavirusom in s šolanjem na daljavo je rok za oddajo nalog v okviru programa Mladi za napredek Maribora 2021 podaljšan za tri tedne; novi rok za oddajo nalog je ČETRTEK, 4. marec 2021.
 
Z rokom za oddajo nalog se deloma spreminja tudi rokovnik natečaja Mladi za napredek Maribora 2021:
 
-          rok za oddajo raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov ter potrditev oddaje v elektronski prijavnici je 4. 3. 2021,
-          javne predstavitve nalog bodo potekale med 24. 3.–1. 4. 2021,
-          šolsko predstavitev je treba opraviti do 23. 3. 2021,
-          zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov bo aprila 2021,
-          rok za prijavo nalog na državno srečanje 9. 4. 2021.
 
Vsa ostala navodila, načini oddaje nalog in ostala določila v natečaju ostajajo nespremenjeni, spreminjajo se samo roki oddaje in javnih zagovorov.
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Zvezo prijateljev mladine Maribor (Urša Žiger, koordinatorica programa, T: 229 69 15, E: ursa@zpm-mb.si).
 
Vse informacije o natečaju so objavljene na spletni strani ZPM Maribor: https://zpm-mb.si/novice-dogodki/mladi-za-napredek-maribora-2021-nov-rok-oddaje-nalog/.
 


vodoravna delilna črta